poniedziałek, 02 lipiec 2018 13:30

Forbes: Ulga na złe długi w podatku VAT działa w UE. W Polsce niekoniecznie

Czy jest możliwe, żeby paść ofiarą oszustwa, a następnie zapłacić podatek od utraconej sumy? Niestety tak. Dla przedsiębiorców rozliczających VAT taka możliwość stanowi ryzyko biznesowe. Wynika to z tego, że podatnik wystawiający fakturę VAT musi wpłacić do Urzędu Skarbowego kwotę VAT określoną na tej fakturze również wtedy, jeśli kontrahent nie zapłacił.

Ulga na złe długi jest konstrukcją, która ma przed tym chronić. Założenie jest takie, że podatnik zapłaci VAT pomimo, że nie otrzymał należności jednak zachowa prawo do jego odliczenia. W efekcie rachunek podatkowy wyjdzie na zero. Ulga na złe długi w prawie polskim to obowiązek wynikający z dyrektywy UE. Mankament jest taki, że ustawodawca nad Wisłą przyjął tą regulację w wersji bardzo okrojonej. Pojawia się wątpliwość co do zgodności polskich przepisów z prawem unijnym.

Jak można stracić podwójnie

Przedsiębiorca, który sprzedaje np. półprodukty może wydać kontrahentowi całość towaru i jednocześnie wystawić fakturę z terminem płatności siedem dni. Jeśli faktura opiewa na 10 000 zł netto plus 2300 zł VAT to kwota 2300 zł podlega, przy miesięcznym rozliczaniu, wpłacie na konto urzędu skarbowego do 25. dnia następnego miesiąca. Również w przypadku nieotrzymania zapłaty.

Ulga na złe długi oznacza możliwość odliczenia kwoty 2300 zł od podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w przyszłym okresie rozliczeniowym. Nie ulega wątpliwości, że taki schemat jest uzasadniony. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca zapłaci VAT de facto z powodu tego, że padł ofiarą oszusta lub co najmniej niewypłacalnego kontrahenta.

Dyrektywa UE w sposób ogólny nakreśla zasady ulgi na złe długi i jednocześnie pozostawia państwom członkowskim określenie warunków na jakich można z tej konstrukcji skorzystać. Należy jednak pamiętać o podstawowym celu jakim jest ochrona przedsiębiorcy przed podwójną i ewidentnie niesprawiedliwą stratą finansową.

Ulga na złe długi w wersji polskiej

Polska co prawda implementowała dyrektywę dotyczącą ulgi na złe długi jednak pojawiają się opinie, że krajowe uregulowania zdecydowanie zbyt mocno ograniczają możliwość użycia tej tarczy ochronnej.

Przykładowo, podatnik nie może dokonać odliczenia jeśli od końca roku w którym wystawiono fakturę upłynęły dwa lata. Jeśli nieuczciwy kontrahent przez długi czas zwodził wierzyciela, że wszystko ureguluje to ulga na złe długi zostanie „przeterminowana”.

Podobnie rzecz wygląda jeśli dłużnik został wykreślony z rejestru podatników VAT. W takim przypadku wierzyciel również zostanie objęty specyficzną „sankcją finansową”. Przedsiębiorca znajdzie się w takim samym położeniu jeśli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego. To również uniemożliwi uniknięcie przynajmniej części straty.

Można zadać pytanieczy podobne ograniczenia nie są sprzeczne z zasadniczym celem dyrektywy UE, która ma chronić przedsiębiorców pokrzywdzonych przez kontrahentów? Wygląda na to, że ani ustawodawca nie zamierza zmienić tych regulacji na bardziej przyjazne ani sądy krajowe nie kwapią się przedstawić tego zagadnienia Trybunałowi Sprawiedliwości UE w formie pytania prejudycjalnego. Pozostaje mieć nadzieję, że podatnicy VAT będą rzetelni nie tylko wobec urzędów skarbowych ale również wobec siebie nawzajem.

źródło: https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/ulga-na-zle-dlugi-w-vat-prawo-polskie-i-unijne/9bbw6e0

Autor:

Andrzej Dmowski

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v