poniedziałek, 02 lipiec 2018 10:22

Forbes: Grzywna za brak uprawnionego organu w spółce. Rząd stawia na przymus

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym miała w założeniu ułatwić i unowocześnić zakładanie działalności gospodarczej oraz dostosować polskie regulacje do dyrektywy Unii Europejskiej. Opinia biura legislacyjnego Kancelarii Senatu podkreśliła szereg korzyści, jednak pominęła istotną kwestię. Procedura nazwana „postępowaniem przymuszającym” zakłada możliwość nakładania kar finansowych, które mogą dosięgnąć wspólników lub członków rad nadzorczych. Jeśli spółka z o.o. lub spółka akcyjna nie powoła zarządu, to poszczególne osoby mogą za to zapłacić.

 

Rewolucja technologiczna sprzyja upraszczaniu formalnych procedur i redukowaniu do minimum żmudnej pracy. Zmiana przepisów dotyczących postępowania rejestrowego była promowana jako szeroki pakiet innowacji informatycznych. Skorzystać mieli nie tylko przedsiębiorcy. Według opinii Kancelarii Senatu nr 714 jedna z wielu zalet polega na automatyzacji weryfikacji powstających spółek i odciążeniu sądów. Na samym początku tego dokumentu można przeczytać, że „ustawa stanowi kolejny etap reformy prawa gospodarczego”.

Niepozorny przepis o procedurze przymuszającej

Upraszczanie procedur najczęściej nie budzi żadnych kontrowersji, jednak ustanawianie nowych sankcji karnych lub finansowych zawsze podnosi temperaturę politycznej debaty. Nowe brzmienie art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada m.in. możliwość wezwania pod rygorem grzywny do wykazania, że „organ (zarząd) został powołany lub wybrany, albo że braki w jego składzie zostały usunięte.”Można powiedzieć, że ustawa nie tylko unowocześnia procedury, ale także tworzy konstrukcję niezgodnego z prawem stanu rzeczy, za który przewiduje odpowiedzialność finansową. Należy w takim razie zadać pytanie, kogo można ukarać i za co.

Struktura, która może napotkać trudności

Działalność spółki od strony prawnej to nie tylko szereg procedur, które nowa ustawa chce uprościć. Konieczne jest także podjęcie strategicznych decyzji typu kto wejdzie w skład zarządu. Taka informacja może być znana od samego początku, jednak niekiedy negocjacje mogą się przeciągać. Przykładowo, ktoś może wyrazić wolę wejścia do zarządu, a później się rozmyślić ze względu na odpowiedzialność, która się z tym wiąże. Członkowie zarządu niekiedy rezygnują z tej funkcji, sprawiając, że spółka nie ma organu uprawnionego do jej reprezentowania.

Czy taka okoliczność uzasadnia ukaranie kogokolwiek? Można mieć duże wątpliwości. Nowa ustawa stwarza możliwość sankcji za taki stan rzeczy wobec wspólników spółki z o.o. lub rady nadzorczej spółki akcyjnej. Powód? Można ich obarczyć odpowiedzialnością za niewybranie zarządu. Podstawowym mankamentem jest fakt, że oni wcale nie muszą ponosić jakiejkolwiek winy za trudności związane z tym wyborem.

Nowe przepisy dotyczące rejestrowania spółek mogą uprościć procedury i zaoszczędzić czas, ale mogą też spowodować nałożenie sankcji finansowych, których uzasadnienie jest bardzo wątpliwe.

Źródło: https://www.forbes.pl/biznes/grzywna-za-brak-uprawnionego-organu-w-spolce-nowelizacja-ustawy-o-krs/ecbkqy0

Autor:

Andrzej Dmowski

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Siłownia i sport w czasach zarazy – możliwe, ale pod pewnymi warunkami - Russell Bedford https://t.co/8giojcfbm0
7hreply
RB__Poland Kiedy wrócimy do niższych stawek VAT? - Russell Bedford https://t.co/SxOC1UAZ7a
RB__Poland Z zakończeniem likwidacji spółki należy się pospieszyć - Russell Bedford https://t.co/kwiuGIj7Y9
RB__Poland Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do obowiązkowego szczepienia na grypę - Russell Bedford https://t.co/w9inKNA3E3