czwartek, 23 sierpień 2018 20:45

Likwidacja pre-pack – wdrożenie i skutki

Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) jest obecna w prawie upadłościowym na mocy nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku. Jako nowa forma przeprowadzenia postępowania upadłościowego nie jest jeszcze powszechnie znana. Tymczasem warto o niej wiedzieć, ponieważ w niektórych przypadkach daje dużo większe korzyści niż tradycyjny tryb restrukturyzacji. 

Pre-pack to przede wszystkim oszczędność czasu, jak też możliwość ocalenia know-how firmy poprzez przekazanie jej w całości nowemu właścicielowi. Szybkość procedowania w zakresie spieniężenia majątku upadłego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów postępownia, pozwala w tym trybie sprawniej zaspokoić wymagania wierzycieli, jak też zachować ciągłość prowadzonej działności gospodarczej. W momencie, kiedy firma popada w długi, właściciciel może przedstawić propozycję jej sprzedania na wolnym rynku lub też skorzystać właśnie w pre-pack, przy czym sprzedażą w tym trybie może zostać objęty także określony składnik majątkowy przedsiębiorstwa, wyróżniający się dużą wartością oraz znaczeniem gospodarczym. 

Likwidacja przygotowana to strategia, którą warto rozważyć przy bezwzględnej konieczności sprzedaży przedsiębiorstwa czy też jego części. Zwykle, z uwagi na koszty jakie generuje tradycyjne postępowanie upadłościowe, jest ona bardziej opłacalna i daje szansę na zachowanie ciągłości rozwoju firmy. 

Jak uruchomić przygotowaną likwidację

Wniosek o ogłoszenie upadłości w przygotowanej likwidacji zawiera dodatkowo wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który może zostać złożony przez:

  • dłużnika,

  • wierzyciela,

  • inny podmiot zgodnie z art. 20 PU.

Istotnymi elementami przygotowanej likwidacji jest :

  • określenie warunków sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy,

  • opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem dokonany przez biegłego sądowego.

Jeżeli cena wskazana we wniosku jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych lub jest co najmniej zbliżona do tej kwoty, wówczas sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Przy czym za przyjęciem niższej wartości musi przemawiać ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. Regulacja ta jest potrzebna po to, aby sąd mógł przeanalizować czy proponowana cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym z uwględnieniem kosztów postępowania, które należałby ponieść w związku z likwidacją w trybie standardowej upadłości. Minimalna cena sprzedaży na rzecz osób i spółek powiązanych z dłużnikiem jest dopuszczalna wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania.Warto tu zauważyć, że pre-pack pozwala zaoszczędzić na kosztach długotrwałego postępowania upadłościowego, dlatego możliwa jest sytuacja, że nawet mniejsza cena nabycia niż przypadku likwidacji na zasadach ogólnych doprowadzi do pełniejszego zaspokojenia wierzycieli

Efekty postępowania w trybie pre-pack

Proces pozyskiwania nowego nabywcy, a także sama transakcja sprzedaży, odbywają się bez wiedzy kontrahentów oraz klientów. Informacja o ogłoszeniu upadłości, wraz z zatwierdzeniem przez sąd upadłościowy warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jest publicznie dostępna najwcześniej od dnia wydania stosownego orzeczenia w tym zakresie. Pozwala to na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności przedsiębiorstwa także z korzyścią dla dotychczasowych współpracowników, którzy w dalszym ciągu pozostają beneficjentami działalności przedsiębiorstwa funkcjonującego pod nowym zarządem bez dotychczasowych zobowiązań. 

Sprzedaż dokonana w formie przygotowanej likwidacji ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Składniki majątkowe nabyte w ten sposób są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń. Wierzyciele, których prawa zostały naruszone w związku z zatwierdzeniem warunków sprzedaży, mają możliwość zaskarżenia postanowienia sądu. Takie samo uprawnienie przysługuje dłużnikowi w sytuacji, gdy przedmiotowy wniosek został złożony przez wierzyciela. Natomiast w razie oddalenia wniosku zażalenie przysługuje wnioskodawcy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że likwidacja przygotowana to strategia, którą warto rozważyć przy bezwzględnej konieczności sprzedaży przedsiębiorstwa czy też jego części. Zwykle, z uwagi na koszty, jakie generuje tradycyjne postępowanie upadłościowe, jest ona bardziej opłacalna i daje szansę na zachowanie ciągłości rozwoju firmy. 

 

Autor: Michał Zawiła. 

Partner w RB Restrukturyzacje. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, nr wpisu 1050. Adwokat wpisany na listę przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

O Russell Bedford

broszura rb 2020

Witamy

w gronie niezależnych księgowych, audytorów, doradców podatkowych i konsultantów biznesowych, zrzeszonych w sieci Russell Bedford International. Od ponad 35 lat światowa sieć firm konsultingowych Russell Bedford International zapewnia wiedzę finansową i doradztwo biznesowe podmiotom na wielu różnych rynkach i branżach w każdym zakątku świata.

Pobierz broszurę Russell Bedford

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dofinansowanie podmiotów gospodarczych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej - Russell Bedford https://t.co/q41E6O6nSm
3hreply
RB__Poland @Forbes zaprasza na tę akcję, w której uczestniczymy! :) https://t.co/B6MJBuRkLW
5hreply
RB__Poland Umowy najmu a koronawirus - w praktyce - Russell Bedford https://t.co/hxQZjnDPQy
10hreply
RB__Poland RB służy kompleksowym wsparciem w razie trudności z prowadzeniem firmy w dobie COVID-19. https://t.co/4WI1dagxwn