piątek, 20 lipiec 2018 11:17

Odsetki od zasądzonego przez sąd odszkodowania bez zwolnieniu z opodatkowania

Designed by ijeab / Freepik Designed by ijeab / Freepik

22 marca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację przepisów prawa podatkowego, z którą powinni zapoznać się wszyscy podatnicy oczekujący wyroku sądowego zasądzającego na ich rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia.

To, że postępowania w sądach mogą trwać latami wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek zmuszeni zostali oddać spór pod rozstrzygniecie. Długotrwałość postępowania niekiedy rekompensowana jest przez wysokość odsetek, które strona przegrywająca sprawę musi zapłacić po uprawomocnieniu się wyroku. Kwoty takich odsetek osiągają czasami znaczną wysokość. Przykładem spraw, w których po latach zasądzane są duże kwoty, a co za tym idzie również znaczne kwoty odsetek, są te o odszkodowania związane z różnorakiego rodzaju wypadkami. Organy podatkowe świadome konsekwencji długotrwałych procesów sądowych, opierając się na zasadzie powszechności opodatkowania, domagają się daniny od wypłaconych odsetek. Przekonała się o tym podatniczka, która zwróciła się o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie opodatkowania odsetek od zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania.

Skoro ustawodawca nie zamieścił w katalogu zwolnień odsetek przysługujących od zasądzonego Wnioskodawczyni odszkodowania i zadośćuczynienia, to należy stwierdzić, że odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą powszechności opodatkowania

Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są między innymi otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Z przepisu tego wynika wprost, że odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wolne od podatku. Czy odsetki, które są pochodną takiego odszkodowania również kwalifikują się do tego zwolnienia? W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej niestety nie.

Na potwierdzenie swojej tezy Dyrektor KIS powołał się na szereg orzeczeń sadów administracyjnych. Przytoczyć warto zacytowany w treści interpretacji wyrok Sądu Najwyższego:

Roszczenie odsetkowe nie jest częścią składową roszczenie głównego, gdyż opiera się na odrębnym stanie faktycznym oraz odrębnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opóźnienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest więc roszczeniem innym niż roszczenie deliktowe (por. uchwała SN z dnia 31 stycznia 1994 r. III CZP 184/93, publ. OSNC 1994/7-8/155).

Orzecznictwo sądów nie było jedynym argumentem, który w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przemawiał za wydaniem podatniczce negatywnej interpretacji. Zwrócono uwagę na to, iż w ustawie o PIT zawarto wyjątki, które przewidują sytuacje zwolnienia od podatku również odsetek (wymieniono je w art. 21 ust 1 pkt 52, pkt 95, pkt 119, pkt 130, pkt 130a, pkt 130b).

Zatem, skoro ustawodawca nie zamieścił w katalogu zwolnień odsetek przysługujących od zasądzonego Wnioskodawczyni odszkodowania i zadośćuczynienia, to należy stwierdzić, że odsetki te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

0113-KDIPT3.4011.100.2018.1.SK

Autor:

Mikołaj Stanisławski

Od 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizuje się w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE
RB__Poland Sąd Najwyższy o wpływie prolongaty terminu zapłaty na rozpoczęcie biegu przedawnienia - Russell Bedford https://t.co/qlo8IEODh0
RB__Poland Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego - R… https://t.co/DpL9hxNLal