wtorek, 25 maj 2021 07:04

Mikropożyczka i jej skutki w podatku dochodowym oraz w VAT

Na co zwrócić uwagę w kontekście ujmowania mikropożyczki w w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.?

Uzyskane na podstawie art. 15 zzd ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19 przychody z tytułu umorzenia 5.000 zł mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców otrzymanej z funduszu pracy są neutralny podatkowo, nie stanowią przychodu podatkowego zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również osób prawnych. Zakupy finansowane z mikropożyczki dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia oraz ograniczeń (np. 50% – w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu). Od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia VAT – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczenia wymaga, i ż jeśli otrzymana mikropożyczka istotnie wpływa na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, to sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, informacje o kwocie otrzymanej mikropożyczki oraz jej charakteru ujawnia się w ustępie 2 pkt 10 dodatkowych informacji i objaśnień. W punkcie tym ujawnia się bowiem kwotę i charakter poszczególnych pozycji kosztów i przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Do zdarzeń incydentalnych w 2020 r. można zaliczyć pojawienie się pandemii koronawirusa oraz skutki gospodarcze nią wywołane. Komitet Standardów Rachunkowości w swoich rekomendacjach pozostawia jednak tę decyzję dla samej jednostki.

 

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR