15 marca upływa termin rozliczenia się z opłaty recyklingowej

Rok 2019 jest pierwszym, w którym przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego zobowiązani są do rozliczenia pobranych od klientów pieniędzy z tytułu opłaty recyklingowej.

Od ubiegłego roku do każdej sprzedanej lekkiej torby foliowej (tj. torby o grubości od 15 do 50 mikrometrów) właściciele sklepów oraz hurtowni zobowiązani są doliczać opłatę w wysokości 0,20 zł. Opłata recyklingowa pobierana jest zatem od nabywcy torby foliowej, przez co nie może zostać poniesiona z portfela przedsiębiorcy. Opłata ta ulega zwiększeniu o podatek VAT, chyba że sprzedający jest zwolniony z podatku od towarów i usług. 

Wysokość powyższej opłaty wskazana została w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej. Ponadto w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymiUstawodawca określił jej maksymalną wysokość na poziomie 1 zł, co może świadczyć, iż z czasem może ulec podwyższeniu.

Należy również podkreślić, że podmiot prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może również pobierać dodatkową opłatę za torbę. Zatem opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta bądź może zostać doliczona do ceny torby ustalonej przez daną jednostkę handlową.

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z niepobierania opłaty recyklingowej, bowiem Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ma możliwość nałożenia z tego tytułu kary w wysokości od 500 zł do 20 tys. podczas odbywającej się kontroli.

Rozliczanie pobranej opłaty

Prowadzący jednostki handlowe (handlu detalicznego oraz hurtowego) zobowiązani są do przekazania środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego do właściwego Marszałka Województwa na specjalne utworzone przez niego konto bankowe, poprzez wskazanie REGONU oraz okresu, którego opłata dotyczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku składania sprawozdania z tytułu pobranej opłaty recyklingowej. 

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, Marszałek Województwa ustali, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową. Na wpłatę przedsiębiorca ma 14 dni.

W przypadku ponownego uchylenia się od obowiązku, przedsiębiorca zobowiązany będzie do uregulowania dodatkowej opłaty recyklingowej w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej. Ponadto dodatkowa opłata recyklingowa nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do podstawowej opłaty recyklingowej. 

Autor

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 49

Nowości, zmiany to hasło przewodnie tego numeru. Z początkiem roku weszło ich sporo, a kolejne już przebierają nóżkami, aby zarzucić nas papierologią i problemami. Staramy się je Państwu nie tylko wymieniać, ale też opisywać, jak też je komentować.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Są konkrety w sprawie prac nad przepisami dotyczącymi uproszczonej procedury uzyskiwania porozumienia cenowego (APA… https://t.co/Q43jCIIq4z
11hreply
RB__Poland Russell Bedford wzmacnia sieć w Ameryce Łacińskiej - Russell Bedford Poland https://t.co/uDIw1tYRk0
RB__Poland Czy nowa matryca podatku VAT rozwiąże problem producentów lodów?  - Russell Bedford Poland https://t.co/wV1bIBoY4B
RB__Poland Rozliczanie wydatków na gastronomię w kosztach uzyskania przychodów  - Russell Bedford Poland https://t.co/qWcbgIqQGU