środa, 20 luty 2019 08:07

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – podsumowanie nowości

Jakie istotne zmiany w prawie dotyczące specjalnych stref ekonomicznych zostały wprowadzone i jak należy je ocenić? Z jakich benefitów i na jakich zasadach mogą korzystać przedsiębiorcy w Polsce? Przejrzyj nasz poradnik, a dowiesz się na co możesz liczyć od tego roku. 

SSE miały przyspieszać rozwój najuboższych regionów naszego kraju i zmniejszyć bezrobocie, co w pewnym stopniu udało się osiągnąć. W Specjalistycznych Strefach Ekonomicznych powstało około 2 tys. firm, stworzono i utrzymano ponad 350 tys. miejsc pracy i pozyskano kapitał o łącznej wartości ponad 120 mld zł, a w ostatnich 3 latach aż 80% przemysłowych projektów inwestycyjnych ulokowana została na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.  Od 30 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) określakryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także warunki ubiegania się o ulgi. 

Na jakich obecnie preferencyjnych warunkach można prowadzić biznes w SSE? 

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do Zarządzającego danym obszarem SSE z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Inwestycja weryfikowana jest na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów. Firma, która spełni kryteria zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Ulga przyznawana jest z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. 

Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położony w granicach SSEdecyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.

Na jakie ulgi można liczyć, inwestując na terenie SSE?

Inwestując na terenie SSE przedsiębiorstwo może liczyć na otrzymanie wsparcia w postaci zwolnienia od podatku dochodowego CITl ub PIT, w zależności od formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

Nowa inwestycja położona na terenie SSE otrzymuje decyzję na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Często oferowaną ulgą dla nowych inwestorów przez gminy są zwolnienia z podatku od nieruchomości. Inwestorzy mogą liczyć również na grant inwestycyjny od rządu. Atrakcyjnym udogodnieniem jest także możliwość uzyskania dotacji powiatowych urzędów pracy oraz wsparcia ze środków unijnych.

Dodatkowe benefity dla inwestorów

 • dostępność atrakcyjnych, uzbrojonych gruntów wraz z całą niezbędną infrastrukturą,

 • możliwość zakupu lub wynajmu już istniejących w SSE nieruchomości; w niektórych strefach istnieje - możliwość realizacji projektów w systemie BTS (built to suit) i ich późniejszego leasingu,

 • możliwość skorzystania również z innych zachęt inwestycyjnych oferowanych na terenie SSE, w tym zwłaszcza zwolnienia z podatku od nieruchomości, grantu inwestycyjnego od rządu, dotacji powiatowych urzędów pracy oraz wsparcia ze środków unijnych (pomoc publiczna sumuje się tj. łączny poziom wsparcia dla firmy ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć 30-70% nakładów inwestycyjnych),

 • wsparcie administracyjne ze strony spółek zarządzających SSE w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji (dostawcy mediów, władze lokalne etc.) oraz tzw. opieka poinwestycyjna,

 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań, 

 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne, 

 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej

Ulgę podatkową możemy otrzymać na utworzenie nowego przedsiębiorstwa,zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,dywersyfikacje produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lubzasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.W przypadku procedury rozszerzenia istnieją dodatkowe wymogi. Istotne jest to, że przed złożeniem wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE inwestor nie może rozpocząć projektu będącego podstawą do ubiegania się o skorzystanie ze zwolnienia podatkowego w Specjalistycznej Strefie Ekonomicznej.

Istotne zmiany w prawie 

Obecnie,uzyskanie nowych zwolnień z opodatkowania dochodowego w Specjalistycznych Strefach Ekonomicznych dla kolejnych inwestorów jest możliwe na nowych warunkach. Stare zasady inwestowania na obszarach SSE przed wprowadzeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) będą funkcjonowały do końca 2026 roku, dla zwolnień i decyzji wydanych przed wprowadzeniem nowych przepisów.

Według nowych przepisów:

 • zwolnienia podatkowe dostępne jest w całym kraju i przydzielane jest na czas określony,

 • wprowadzone kryteria jakościowe są dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji,

 • kryteria ilościowe uzależnione są od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa,

 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych,

 • nakłady dostosowane do mikro, małych i średnich firm,

 • możliwe szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia.

Dotychczas obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, a dostęp do innych terenów inwestycyjnych możliwy był jedynie w ramach długotrwałej procedury zmiany granic SSE. 

Zgodnie z nowymi założeniami nie będzie już ograniczeń terytorialnych, co ma przyczynić się do wzrostu poziomu inwestycji, szczególnie tych dużych. Likwidacja barier terytorialnych jest istotna w szczególności dla przedsiębiorców w kategorii małych i mikro, którzy będą mogli rozwijać działalność w miejscach dotychczasowego funkcjonowania.

Zmieniły się także kryteria, na podstawie których można uzyskać zwolnienie podatkowe. Ustawa wprowadza poza kryteriami ilościowymi także kryteria jakościowe, które będą musiały uwzględniać założenia dotyczące rozwoju regionalnego. Wysokość nakładów inwestycyjnych uzależniona jest od stopy bezrobocia w danym powiecie oraz wielkości przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa zatem muszą liczyć się z większymi nakładami, aby uzyskać pomoc publiczną. 

Na dzień dzisiejszy istnieje możliwości wstrzymania wydawania decyzji o wsparciuw danym roku budżetowym, co oznacza iż w niektórych latach nie będzie możliwości uzyskania wsparcia dla nowych inwestycji. 

W przepisach planowane jest wprowadzenie klauzuli zapobiegającej unikania opodatkowania, tak aby wyeliminować sytuacje, w których głównym celem uzyskania decyzji lub jednym z nich było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego lub gdy czynności związane z inwestycją miały charakter nierzeczywisty. 

Warto na koniec zauważyć, że chociaż inwestycje w granicachSpecjalistycznej Strefy Ekonomicznej są bardzo atrakcyjne ze względu na ulgi oraz benefity, na jakie mogą liczyć inwestorzy, ich formuła powoli się wyczerpuje, a zastąpi ją Polska Strefa Inwestycji, która obejmie 100% powierzchni kraju.

Autor: Paweł Boś, student prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownik Russell Bedford

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq
18hreply
RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX