wtorek, 20 listopad 2018 13:42

Odsetki od kapitału według nowej ustawy

Designed by Freepik Designed by Freepik

Nowelizacja ustawy o CIT, podpisana w ostatnich dniach przez Prezydenta RP, zawiera interesujące rozwiązanie mające na celu zachęcenie do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój. 

Pozostawianiu kapitału w spółce ma sprzyjać nowa regulacja dotycząca możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu hipotetycznych odsetek od dopłat wniesionych do spółki przez wspólników lub odsetek od tzw. zatrzymanych zysków. Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustawy, zmiana ma na celu „promowanie działań zmierzających do tworzenia w spółkach kapitałów samofinansowania, powstałych z zysku zatrzymanego oraz dopłat wnoszonych przez wspólników”. Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały takiej możliwości, co powodowało, że korzystniejszym było finansowanie działalności pożyczką, z uwagi na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od takiej pożyczki oraz innych opłat. Przyjrzyjmy się szczegółom zmiany.

Pozostawianiu kapitału w spółce ma sprzyjać nowa regulacja dotycząca możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu hipotetycznych odsetek od dopłat wniesionych do spółki przez wspólników lub odsetek od tzw. zatrzymanych zysków

Zgodnie z nowym art. 15cb ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodów podatnika będącego spółką uznaje się kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatku powiększoną 1 procent oraz kwoty dopłaty lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. Koszt ten będzie przysługiwał w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch latach (ust. 2). Zwrócić należy uwagę, iż łączna kwota tak ustalonych kosztów uzyskania przychodów odliczona w danym roku nie może przekroczyć 250 000 zł (ust. 3). 

Ustawodawca zawarł w nowym przepisach również inne zastrzeżenia. Przepis z art. 15cb ust. 1 nie będzie miał zastosowania do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej (ust. 4). Spółka będzie mogła zwrócić dopłatę lub dokonać podziału zysku nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dopłata została wniesiona albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce (ust. 5). W przeciwnym wypadku, tj. zwrotu przed tym terminem, przychodem dla spółki będzie wartość odpowiadająca odliczonym kosztom uzyskania przychodów (ust. 7).

Wprowadzane przepisy wzorowane są na podobnych rozwiązaniach stosowanych już w Belgii, Portugalii, na Cyprze i we Włoszech. 

Regulacje te mają wejść w życie dopiero od 2020 r., jednak będą miały również zastosowanie w odniesieniu do zysku zatrzymanego w roku 2019 r. 

Autor:

Mikołaj Stanisławski

Od 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizuje się w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 50

50 numer naszego miesięcznika to okazja do podsumowań. Już od ponad czterech lat przygotowujemy informacje o najważniejszych zmianach w prawie, a grono naszych czytelników ciągle się powiększa.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford w Top 20 globalnych sieci - Russell Bedford Poland https://t.co/8CB0poIxTH
11hreply
RB__Poland Dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ma wzmocnić bezpieczeństwo obrotu - Russell Bedford… https://t.co/37uwY7mRVh
RB__Poland Umowa o współdziałanie – narzędzia kompromisu w nowej ordynacji  - Russell Bedford Poland https://t.co/bwoUCop5Bl
RB__Poland W tym tygodniu Sejm zacznie prace nad projektem MPiT dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym - Russell Bedford Pol… https://t.co/ujTpaOfm7i