piątek, 16 listopad 2018 07:53

Nowe obowiązki rezygnującego z członkostwa w zarządzie 

W dniu 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (zwana dalej: „Ustawą”). Obecnie została ona przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, stosownie do art. 52 regulaminu Sejmu. Warto zauważyć, że Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), dotyczących obowiązków ostatniego członka zarządu spółki kapitałowej w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji. Jest to o tyle istotne, że decyzja o rezygnacji pociąga za sobą szereg konsekwencji zagrażających funkcjonowaniu spółki.

Ustawa przewiduje, że jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, wówczas członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 202 § 6 KSH). W odniesieniu do spółki akcyjnej członek zarządu powinien złożyć rezygnację radzie nadzorczej (art. 369 § 51KSH). Jeśli natomiast rada nadzorcza pozostaje w całości nieobsadzona, wówczas członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 369 § 52KSH). W przypadku obu typów spółek kapitałowych przewidziano, że ogłoszenie o zgromadzeniu powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji członka zarządu oraz że rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników (art. 202 § 6 KSH oraz art. 369 § 52zd. 2 i 3 KSH). 

Wprowadzenie obowiązku zwołania zgromadzenia wspólników przez ustępującego członka zarządu w celu uzupełnienia jego składu, jest jak najbardziej słuszne, stanowi bowiem pewien bodziec dla wspólników do wzięciu udziału w zarządzaniu spółką

Ustawa wprowadza również odrębnie obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie powołania zarządu oraz braku zastosowania art. 235 § 1 oraz art. 399 § 1 KSH (art. 233 § 3 KSH oraz art. 397 § 2 KSH). Faktycznie stanowi to powtórzenie treści wspomnianych art. 202 § 6 KSH oraz art. 369 § 52KSH, które w sposób jednoznaczny przewidują skonkretyzowany obowiązek działania oraz jego adresata. Jest to błąd w zakresie techniki legislacyjnej, wpisujący się w aktualny problem niskiej jakości legislacji. Z perspektywy wykładni prawa stanowi zaś złamanie naczelnego założenia o racjonalności ustawodawcy, który nie powinien regulować dwukrotnie tego samego zagadnienia.

Należy jednak pozytywnie ocenić próby rozwiązania problemu praktycznego, który nie został dotychczas rozstrzygnięty przez judykaturę w sposób niebudzący wątpliwości. Odnosząc się do zagadnienia wskazania adresata oświadczenia o rezygnacji ostatniego członka zarządu spółki kapitałowej, Sąd Najwyższy stwierdził brak uzasadnionych przeszkód dla wykonywania reprezentacji biernej spółki w przypadku złożonego oświadczenia o rezygnacji z funkcji jedynego członka zarządu przez tego samego członka zarządu, który złożył rezygnację (zob. wyrok z dnia 31.03.2016 r., sygn. III CZP 89/15). Tak więc w praktyce dla skutecznej rezygnacji wystarczy, by członek zarządu nadał stosowne oświadczenie o rezygnacji listem poleconym na adres spółki, bez konieczności informowania kogokolwiek o tym fakcie.

Mimo twierdzeń Sądu Najwyższego wydaje się jednak, że przesłanie rezygnacji do spółki nie zapewnia jej, a więc de facto ogółowi wspólników, uzyskania informacji o braku obsady organu operacyjnego spółki. W przypadku występowania wspólników o charakterze inwestorów pasywnych mogą oni uzyskać informację o braku obsady zarządu z pewnym opóźnieniem, co będzie miało negatywny wpływ na ciągłość działalności gospodarczej spółki oraz na jej wyniki finansowe. W tym kontekście wprowadzenie obowiązku zwołania zgromadzenia wspólników przez ustępującego członka zarządu w celu uzupełnienia jego składu, jest jak najbardziej słuszne, stanowi bowiem pewien bodziec dla wspólników do wzięciu udziału w zarządzaniu spółką.

Autor

Justyna Kyć - Radca prawny w Departamencie Prawnym Od 2017 roku związana z Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych, w szczególności w zakresie sporządzania i negocjacji umów handlowych oraz świadczenia bieżącego doradztwa prawnego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zatrudnianie pracowników młodocianych w polskim prawie - Russell Bedford Poland https://t.co/hKIqb1abOZ
12hreply
RB__Poland Rząd utrudnia osobom prawnym prowadzenie postępowań przed sądami - Russell Bedford Poland https://t.co/aTnt3RqrQT
18hreply
RB__Poland Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami - RB Akademia - szkol… https://t.co/ZiAHO99eSA
RB__Poland Likwidacja spółki z o.o. a zbycie nieruchomości - Russell Bedford Poland https://t.co/5s02bGMkCq