taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Egzekucje i potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Rozpoczęcie: 25. sierpień 2017
Zakończenie: 25. sierpień 2017
Kod: 3316WR
Lokalizacja: Wrocław
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Zmiany w przepisach od 01 marca i 01 lipca 2017 r. dot. potrąceń z zasiłków oraz zmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r. dot. minimalnej stawki godzinowej

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 08 września 2016 r., w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Omówienie dotyczyć będzie również zmian w ustawie
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które obejmują niektóre umowy cywilnoprawne
w związku z zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 01 stycznia 2017 r. mające wpływ na dokonywanie potrąceń z wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz wprowadzenie nowych kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków obowiązujące od 01 marca 2017 r.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Prowadzący

Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Od 2014 roku współpracuje z:

 • wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" oraz "Serwisu Prawno - Pracowniczego"
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku: "Kadry i płace"
 • autor najnowszej publikacji książki: "Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło"

Program

 • Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych omówienie zmian obowiązujących od 08 września 2016 r.
  • jakie przepisy regulują kwestię dokonywania potrąceń ?
  • w jakim trybie dokonywane są potrącenia ?
  • jakie informację należy przekazać organom egzekucyjnym? zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
  • jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji od dwóch komorników ?
  • jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ? zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
  • jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie ?
  • na kogo może być nałożona kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego ?
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • jakie świadczenia kwalifikujemy do wynagrodzenia ?
  • jakich potrąceń możemy dokonać "bez zgody pracownika" ?
  • od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń ?
  • w jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia ?
  • jaką max wysokość wynagrodzenia możemy potrącić ?
  • jaką mamy możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ?
  • czy nagroda jubileuszowa podlega pełnemu potrąceniu w przypadku zajęcia alimentacyjnego ?
  • pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu ?
  • wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
  • jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2017 r. ?
  • jak dokonać potrąceń w przypadku gdy oprócz wynagrodzenia wypłacone zostaje wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc ?
  • czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca ?
  • w jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń ?
  • w jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze" ?
  • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw ?
  • jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca" ?
  • jak dokonać potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca ?
  • jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych ?
  • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę
   i wynagrodzenia chorobowego ?
  • obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
  • jak dokonać potrąceń ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS ?
  • jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi ?
  • dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
  • formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
  • dobrowolne potrącenie w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku przed urlopem wypoczynkowym ?
  • dobrowolne potrącenie w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu
   a zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika ?
  • jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji ?
 • Dokonywanie potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem zmian w 2017 r.
  • jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków
   z ubezpieczenia chorobowego?
  • jak postąpić w sytuacji dokonywania potrąceń z zasiłków wypłacanych
   z ubezpieczenia wypadkowego ? stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia ?
  • jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń ?
  • jak ustalić kwotę wolną od potrąceń ? zmiany od 01 marca i 01 lipca 2017 r.
  • czy kwota wolna od potrąceń, w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy, ulega obniżeniu ?
  • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku
   z ubezpieczenia społecznego ?
 • Dokonywanie potrąceń z wierzytelności z umów cywilnoprawnych
  • jaką ochroną objąć wynagrodzenie z umów cywilnych ?
  • jakie zasady stosować przy potrąceniach z umów cywilnych ?
  • objęcie niektórymi przepisami kodeksu pracy umów cywilnych
  • czy stosować kwotę wolną od potrąceń do umów cywilnych ?
  • jaki wpływ gwarancji minimalnej stawki godzinowej dla niektórych umów cywilnych, wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., będzie miało na potrącenia dokonywane z zawartych umów cywilnych ?
  • zmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r.
  • najnowsze stanowisko MRPiPS

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Kinga Szostak
tel: +48 533 339 801
kinga.szostak@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile