Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2017 r.

Rozpoczęcie: 16. listopad 2017
Zakończenie: 16. listopad 2017
Kod: 2798KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Prowadzący

Sebastian Twardoch - prawnik, ekonomista - doradca podatkowy nr wpisu 10958. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Podyplomowych Studiów Podatkowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w największych firmach doradczych w Polsce. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Program

 • Zmiany w zakresie podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej
  • Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. w zakresie odwrotnego obciążenia;
  • Katalog usług objętych odwróconym obciążeniem zgodnie z załącznikiem nr 14;
  • Przepisy przejściowe. Usługi budowlane na przełomie roku.
  • Zaliczki otrzymane w 2016 na poczet usług wykonanych w 2017 r.
  • Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
  • Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.;
  • Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących;
  • Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów;
  • Składanie deklaracji VAT po nowelizacji przepisów;
  • Nowe uprawnienia organów podatkowych oraz ryzyka podatkowe związane z wykreślaniem podatników z rejestru czynnych podatników VAT;
  • Zmiany w przepisach odnośnie odpowiedzialności solidarnej za VAT niezapłacony przez podatnika VAT;
 • Stawki VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej
  • Stawki podatkowe w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych w 2017 r.
  • Pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  • Obrót nieruchomościami a VAT i koncepcja pierwszego zasiedlenia
 • Świadczenia niepodlegające VAT oraz problematyka refakturowania w branży budowlanej i deweloperskiej
  • świadczenia nieodpłatne niepodlegające VAT,
  • dokumentowanie wykonawstwa zastępczego,
  • kary umowne, odszkodowania,
  • zasady rozliczania w VAT usługi udostępnienia placu budowlanego wraz z usługami dodatkowymi (media, ochrona, dozór itp.),
  • przerzucanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • zasady przerzucania na kontrahenta kosztów podatku od nieruchomości oraz kosztów związanych z innymi daninami (opłatami) publicznymi,
  • refakturowanie mediów przy najmie.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej i deweloperskiej:
  • reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi,
  • interpretacja ogólna MF w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych, rola protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
 • Fakturowanie, zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia – przegląd kluczowych zagadnień:
  • korekty in plus i in minus, korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
  • anulowanie faktury – zakres możliwości stosowania,
  • zasady stosowania i rozliczania duplikatów faktur,
  • faktury elektroniczne – kluczowe problemy,
  • odwrotne obciążenie – obowiązek podatkowy, zasady korygowania, pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji,
  • kary umowne i odszkodowania a VAT,
  • zasady rozliczania wykonawstwa zastępczego.
 • Pytania i odpowiedzi.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile