Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Opłacanie składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące

Rozpoczęcie: 1. grudzień 2017
Zakończenie: 1. grudzień 2017
Kod: 3633KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

 • omówienie zasad rozliczania składek za osoby prowadzące działalność i osób z nimi współpracujących,
 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie zgłaszania przedsiębiorców do ubezpieczeń obowiązującymi od 20 maja 2017r.
 • nabycie umiejętności praktycznych w stosowaniu obowiązujących przepisów
 • dzielenie się widzą i doświadczeniem w zakresie omawianej tematyki

Uczestnicy szkolenia:

 • osoby zajmujące się rozliczaniem składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające samodzielnie swoje składki w ZUS,
 • specjaliści ds. kadr i płac,
 • księgowi,
 • pracownicy i właściciele biur rachunkowych zajmujący się doradztwem w zakresie ubezpieczeń ZUS dla swoich klientów,
 • Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi.

Prowadzący

Katarzyna Sobieszczańska

Ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w Banku Zachodnim WBK S.A. Trener z zakresu ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim.

Program

 • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Zasada podlegania ubezpieczeniom tylko w okresie faktycznego wykonywania działalności.
 • Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców:
  • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe,
  • ustalanie wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe:
   • termin zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego,
   • od kiedy faktycznie następuje objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowym,
   • opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne po terminie ( wygaśnięcie ubezpieczenia chorobowego).
 • Ubezpieczenia przedsiębiorców posiadających prawo do renty.
 • Ubezpieczenia przedsiębiorców uprawnionych do emerytury.
 • Zmiany w zasadach zgłaszania i wyrejestrowania przedsiębiorców po zmianach od 20 maja 2017r.:
  • zgłoszenia osób podlegających wpisowi do CEIDG
  • zgłoszenia osób będącymi podmiotami podlegającymi wpisowi do KRS
  • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy
   1. obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS w przypadku zawieszania i odwieszania działalności.
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  • opłacanie składek na zasadach ogólnych,
  • opłacanie składek w wysokości preferencyjnej,
  • kiedy przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z prawa do opłacania składek w wysokości preferencyjnej?
  • co oznacza określenie „praca na rzecz byłego pracodawcy”? – stanowiska i interpretacje ZUS
  • jak prawidłowo ustalić okres w którym przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania składek w wysokości preferencyjnej?,
  • jak prawidłowo rozliczyć składki za przedsiębiorcę jeżeli prawo do składek preferencyjnych kończy się w trakcie miesiąca kalendarzowego?
  • jak prawidłowo rozliczyć składki za przedsiębiorcę który w trakcie miesiąca kalendarzowego zmienia formę prowadzonej działalności?
  • pomniejszanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku choroby przedsiębiorcy – kiedy nie przysługuje prawo do pomniejszania.
 • Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców:
  • zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – rodzaj działalności a wysokość podstawy
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie choroby,
  • ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym w przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności.
 • Opłacanie przez przedsiębiorców składek na Fundusz Pracy:
  • naliczanie składek na FP w przypadku opłacania składek w wysokości preferencyjnej
  • zwolnienia z opłacania składek na FP.
 • Ubezpieczenia przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:
  • zawieszenie działalności w przypadku osobistej opieki nad dzieckiem,
  • ubezpieczenia dobrowolne z okresie zawieszenia działalności.
 • Opłacanie składek ZUS przez przedsiębiorców:
  • w trakcie pobierania zasiłków, w tym zasiłku macierzyńskiego
  • będących jednocześnie pracownikami,
  • zatrudnionych na umowy cywilnoprawne u innych płatników: umowy zlecenia, umowy
   o dzieło, kontrakty menadżerskie,
  • będących jednocześnie pracownikami i zleceniobiorcami u innego podmiotu niż własny pracodawca,
  • przebywających na urlopie wychowawczym.
 • Ustalanie terminu opłacania składek.
 • Dokumenty miesięczne rozliczeniowe :
  • który przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania do ZUS deklaracji miesięcznej rozliczeniowej DRA? Kiedy nie ma obowiązku składania comiesięcznej deklaracji?
  • w jakiej formie przedsiębiorca może przekazywać dokumenty do ZUS?
  • w jaki sposób ZUS księguje wpłaty składek? – najczęstsze błędy w przelewach popełniane przez płatników.
 • Objęcie ubezpieczeniami w ZUS osób spokrewnionych z przedsiębiorcą – pojęcie tzw. „osoby współpracującej”:
  • zatrudnianie członków rodziny na umowy o pracę,
  • zatrudnianie członków rodziny na umowy cywilnoprawne.
 • Zasady opłacania składek za osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń ze współpracą przy prowadzeniu działalności.
 • Współpraca z kilkoma osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
 • Ubezpieczenia osób prowadzących działalność i osób współpracujących będącymi jednocześnie rolnikami ubezpieczonymi w KRUS.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
Manager ds. szkoleń i marketingu
tel. +48 533 339 817
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile