Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Umowy cywilnoprawne 2017/2018– zawieranie umów z uwzględnieniem stawki godzinowej

Rozpoczęcie: 23. listopad 2017
Zakończenie: 23. listopad 2017
Kod: 3537WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy od 2017 r. (nowe zasady dotyczące stawki godzinowej oraz ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych) .Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych,narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Prowadzący

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia m.in. z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Program

PŁACA MINIMALNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

 • gwarancja minimalnej stawki godzinowej;
 • wysokość płacy minimalnej w 2017 r. i w następnych latach
 • zleceniobiorca a samozatrudniony
 • zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne);
 • ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego;
 • zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego;
 • „Zbiorowe zlecenia”, a ewidencjonowanie czasu wykonywania usług
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów;
 • karty zleceniobiorcy – jak nie wpaść w pułapkę ukrytego „stosunku pracy”
 • umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego;
 • obowiązkowy termin wypłaty, a sekwencja umów – czy można uniknąć comiesięcznej wypłaty?
 • minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego;
 • kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
 • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
 • w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji?
 • jak zmodyfikować trwające umowy zlecenia?

KONTROLE PIP

 • uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych;
 • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców;
 • niezbędna dokumentacja do kontroli
 • sposoby na zabezpieczenie przed roszczeniami zleceniobiorców
 • ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, A OSKŁADKOWANIE

 • płaca minimalna, a zbieg umów zlecenia – przykłady
 • zbieg tytułów do oskładkowania – problemy praktyczne
 • nietypowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń
 • problem z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń
 • stosunek cywilnoprawny a stosunek pracy – jak kształtować wykonywanie zlecenia by uniknąć pozorowania umowy o pracę
 • sposoby optymalizacji w przypadku zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 337 64 74
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile