Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy

Rozpoczęcie: 24. listopad 2017
Zakończenie: 24. listopad 2017
Kod: 3231WR
Lokalizacja: Wrocław
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, co pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie w bieżącej pracy uczestnika szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą swobodniej poruszać się w tematyce związanej z nabywaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego przez ubezpieczonych, jak również w zagadnieniach dotyczących obowiązków płatników składek gdy zaistnieje wypadek. Uczestnicy szkolenia będą w stanie w większym zakresie korzystać nie tylko z obowiązujących aktów prawnych regulujących poruszane problemy, ale również z dostępnych narzędzi pomocniczych.

Prowadzący

urbaniak Honorata Urbaniak

Były wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lata 1991- 2013). W okresie od 2003 r. do 2013 r, zatrudniona w ZUS na stanowisku Naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej. Od kwietnia 2013 r. pracownik Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na stanowisku Redaktora Gazety Podatkowej, na łamach której publikowane są teksty z zakresu Zasiłków i innych świadczeń (tj. zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego, emerytur, rent, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego). Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - Wydziału Prawa i Administracji, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu - studia podyplomowe w zakresie Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz Uniwersytetu Szczecińskiego - studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kapitałem Intelektualnym.

Program

 • Okoliczności powodujące uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy.
  • Elementy wypadku przy pracy: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz, związek z pracą.
  • Przykładowe orzecznictwo sądowe.
 • Obowiązki pracowników oraz pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy.
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
  • Sporządzenie protokołu przez pracodawcę.
 • Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy.
  • Świadczenia krótkoterminowe : zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne.
  • Świadczenia długoterminowe: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna.
  • Dodatki do świadczeń długoterminowych.
  • Jednorazowe odszkodowanie.
  • Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
 • Tryb ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
  • Rola pracodawcy w procesie ustalania uprawnień do świadczeń poszczególnym uprawnionym.
  • Omówienie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
 • Przesłanki negatywne skutkujące brakiem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
  • Naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia.
  • Stan nietrzeźwości ubezpieczonego.
 • Kiedy organ rentowy omówi prawa do świadczeń wypadkowych?
 • Środek odwoławczy od decyzji ZUS.
 • Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
  • Rodzaje świadczeń.
  • Zasady przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz ich wypłaty.

   

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 337 64 74
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile