Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Szkolenia ceny transferowe

Szkolenia ceny transferowe obejmują aktualne i nowe wymogi w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych. Polskie przepisy podatkowe bowiem nakładają na przedsiębiorców obowiązek ustalania cen i pozostałych warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w taki sposób, w jaki ustaliłyby je pomiędzy sobą podmioty działając na wolnym rynku w warunkach wolnej konkurencji. Naruszenie tego obowiązku uprawnia organy podatkowe do szacowania rynkowej wartości dochodu i określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wiedza nabyta na szkoleniu umożliwi podatnikom m.in. ograniczenie ryzyka oszacowania dochodu przez organy skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Naszymi wykładowcami są specjaliści z zakresu podatku cen transferowych, praktycy, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką, dzięki czemu zwracają uwagę na praktyczne aspekty omawianego zagadnienia. Gwarantuje to uczestnikom szkolenia nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Pełna lista szkoleń z cen transferowych

Wszystkie terminy
Nazwa szkolenia:  
Nazwa szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Lokalizacja Cena dziś*
CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
5. Mar 2018 6. Mar 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 1294.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 – zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
5. Mar 2018 5. Mar 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 543.00 PLN
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen dla porzeb cen transferowych
6. Mar 2018 6. Mar 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 739.00 PLN
Ceny transferowe 2018 - zarządzanie w grupie kapitałowej, jakie konsekwencje wiążą się z dokonywaniem transakcji z powiązanymi jednostkami
7. Mar 2018 7. Mar 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 702.00 PLN
Ceny transferowe 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
  Nowość
14. Mar 2018 16. Mar 2018 Kazimierz Dolny, Hotel Król Kazimierz 1989.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
19. Mar 2018 20. Mar 2018 Katowice 1209.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 – zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
19. Mar 2018 19. Mar 2018 Katowice 507.00 PLN
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen dla porzeb cen transferowych
20. Mar 2018 20. Mar 2018 Katowice 702.00 PLN
Ceny transferowe 2018 - zarządzanie w grupie kapitałowej, jakie konsekwencje wiążą się z dokonywaniem transakcji z powiązanymi jednostkami
23. Mar 2018 23. Mar 2018 Katowice 702.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
12. Kwi 2018 13. Kwi 2018 Gdańsk 1209.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 – zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
12. Kwi 2018 12. Kwi 2018 Gdańsk 507.00 PLN
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen dla porzeb cen transferowych
13. Kwi 2018 13. Kwi 2018 Gdańsk 702.00 PLN
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®
16. Kwi 2018 7. Cze 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 3119.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
25. Kwi 2018 26. Kwi 2018 Poznań 1209.00 PLN
CENY TRANSFEROWE 2018 – zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
25. Kwi 2018 25. Kwi 2018 Poznań 507.00 PLN
*+VAT

Nasze marki

Nasze marki mobile