Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Szkolenia ceny transferowe

Kategoria szkolenia ceny transferowe poświęcona jest w całości przekazywaniu wiedzy naszym kursantom w zakresie dokumentacji cen transferowych i wszelkim aspektom z nimi związanych. Polskie przepisy podatkowe nakładają na przedsiębiorców obowiązek ustalania cen i pozostałych warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w taki sposób, w jaki ustaliłyby je pomiędzy sobą podmioty działając na wolnym rynku w warunkach wolnej konkurencji.

Naruszenie tego obowiązku uprawnia organy podatkowe do szacowania rynkowej wartości dochodu i określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Staramy się w trakcie naszych szkoleń rozwiązywać wszelkie wątpliwości związane z cenami transferowymi. Jednocześnie prowadzący nasze szkolenia to pracownicy Russell Bedford, którzy na codzień zajmują się problemami naszych Klientów związanymi z podatkami i prawem, a nie teoretycy prowadzący jedynie szkolenia. Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń z cen transferowych i dokumentacji podatkowej.

Pełna lista szkoleń z cen transferowych

Wszystkie terminy
Nazwa szkolenia:  
Nazwa szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Lokalizacja Cena dziś*
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®
11. Wrz 2017 29. Wrz 2017 Warszawa, ul. Marynarska 11 2999.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne
18. Wrz 2017 18. Wrz 2017 Wrocław 488.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
18. Wrz 2017 19. Wrz 2017 Wrocław 1163.00 PLN
Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych
19. Wrz 2017 19. Wrz 2017 Wrocław 675.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne
27. Wrz 2017 27. Wrz 2017 Katowice 488.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
27. Wrz 2017 28. Wrz 2017 Katowice 1163.00 PLN
Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych
28. Wrz 2017 28. Wrz 2017 Katowice 675.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne
10. Paź 2017 10. Paź 2017 Warszawa, ul. Marynarska 11 488.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
10. Paź 2017 11. Paź 2017 Warszawa, ul. Marynarska 11 1163.00 PLN
Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych
11. Paź 2017 11. Paź 2017 Warszawa, ul. Marynarska 11 675.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne
23. Paź 2017 23. Paź 2017 Gdańsk 488.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
23. Paź 2017 24. Paź 2017 Gdańsk 1163.00 PLN
Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych
24. Paź 2017 24. Paź 2017 Gdańsk 675.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych
22. Lis 2017 24. Lis 2017 Zakopane, Hotel Belvedere ***** 1913.00 PLN
Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne
29. Lis 2017 29. Lis 2017 Poznań 488.00 PLN
*+VAT

Nasze marki

Nasze marki mobile