Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Już od 25 maja 2018 r. każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli Europy będzie musiała sprostać nowym obowiązkom w związku z rozporządzeniem UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) wraz z przepisami krajowymi, czyli Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Analizy wpływu nowego prawa na obszary działalności przedsiębiorstw wskazują jednoznacznie, ze dostosowanie się do wymogów GDPR jest procesem długotrwałym. Polega ono nie tylko na zmianach organizacyjnych, ale też technicznych w strukturach przedsiębiorstw. Równocześnie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem nowych obowiązków mogą okazać się bardzo kosztowne, zarówno operacyjnie jak i wizerunkowo. Kluczowe w tym kontekście okazuje się zapewnienie firmom jak najszybszego przygotowania się do zmian.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych klientów, kandydatów i pracowników. Naszym celem jest nie tylko zabezpieczyć Państwa interes prawny w zakresie ochrony danych osobowych ale również usprawnić związane z nią procesy.

 

Najważniejsze pytania

Dlaczego zmiany w prawie w zakresie RODO są konieczne?


Nowe zasady ochrony danych osobowych ujęte w Rozporządzeniu GDPR/RODO zastępują obowiązującą dyrektywę z 1995 roku i wprowadzają następujące zmiany:

 • Zabezpieczenie praw konsumentów związane z nieautoryzowanym wykorzystaniem danych
  osobowych
 • Lepsza i dostosowana do obecnych rozwiązań technologicznych ochronę danych osób fizycznych
 • Wyższe kary dla przedsiębiorstw nieprzestrzegających przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Ujednolicenie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego
 • Pełna harmonizację prawa materialnego w ramach UE i swobodny przepływ danych osobowych
Od kiedy obowiązuje rozporządzenia i w jakich krajach?


Rozporzadzenie weszło w zycie 17 maja 2016 roku i  zacznie obowiazywac od 25 maja 2018 roku.

GDPR ujednolica zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. GDPR ma dotyczyć wszystkich podmiotów w UE oraz spoza UE, w przypadku gdy oferują towary i usługi na terenie panstw europejskich

 

Kto w Twojej organizacji powinien zapoznać się z GDPR/RODO?


Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych dotyczą wielu aspektów działalności firmy. Z nowymi wymogami powinni zapoznać się:

 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • Dyrektorzy i managerowie związani z CRM i IT
 • Pracownicy działów Complience
 • Pracownicy działów marketingu, sprzedaży i HR
 • Specjaliści e-commerce
 • Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych
 • Wewnętrzni prawnicy w przedsiębiorstwach

Składając niniejszą ofertę proponujemy Państwu wykorzystanie naszego bogatego doświadczenia w obsłudze prawnej, podatkowej, informatycznej oraz szkoleniowej.

Wierzymy, że Russell Bedford posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby nie tylko spełnić wymogi przepisów prawnych,  ale przede wszystkim Państwa najwyższe wymagania.

Nowe obowiązki dla firm


Nowe przepisy wchodzące w życiu od 25 maja 2018 to nie tylko wymogi stawiane przez UE ale również obowiązki które potem trzeba spełnić aby procesy ochrony danych osobowych były zgodne z nimi:

 • Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych
 • Przygotowanie procedur i polityki wewnętrznej porzadkującej przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie środowiska IT pod GDPR/RODO.
 • Dostosowanie klauzul zgód do nowych przepisów
 • W określonych ustawą przypadkach wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • Opracowanie planów awaryjnych na wypadek wykrycia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych

 

Mamy nadzieje, że powierzycie nam Państwo rozwiązanie wszystkich tych aspektów naszej firmie.

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy…
Identyfikacja ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych może…
W każdej średniej i dużej organizacji działania związane…
Gdy mamy już fundament w postaci przeprowadzenie poprzednich…
Bazując na doświadczeniu zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym,…
Inspektor ochrony danych osobowych to osoba, która w…

Nasze marki