taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Warszawskie Śniadanie Podatkowe

Warszawskie Śniadanie Podatkowe

W dniu 27.04., w warszawskiej siedzibie Russell Bedford, przy ul. Marynarskiej 11, odbyło się Warszawskie Śniadanie Podatkowe – wyzwania dla przedsiębiorców związane ze zmianą przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spotkanie poprowadzili mecenas Andrzej Dmowski oraz Leszek Dutkiewicz – partnerzy zarządzający w Russell Bedford. O mówione zostały wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, funkcjonujące od nowego roku. Podsumowano także rok obowiązywania nowych przepisów w zakresie cen transferowych. Poruszono tematykę ryzyk podatkowych i karno-skarbowych, związanych z brakiem dokumentacji. Zebrani wysłuchali również wykładów nt.: działań kontrolnych administracji publicznej w zakresie cen transferowych; wprowadzenia źródeł dochodów w CIT, wprowadzenia przepisów limitujących wysokość KUP związanych z wydatkami na usługi niematerialne, wprowadzenia klauzuli uzasadnienia ekonomicznego dla aportów przedsiębiorstwa oraz opodatkowanie wkładów gotówkowych, modyfikacji przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC), zmian w zakresie funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK), wprowadzenia definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich wpływu na pobór podatku u źródła. Na koniec każdy z uczestników mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania. 

Nasze marki

Nasze marki mobile