taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

RB Magazine numer 30

Mimo sezonu urlopowego, nie osiadamy na laurach i angażujemy naszych doradców oraz prawników do relacjonowania Państwu bieżących zmian, jakie mają miejsce w szeroko pojętym prawie, ze szczególnym naciskiem na prawo podatkowe.

Krystalizuje się sprawa split payment i dopóki podzielona płatność nie jest obowiązkowa wygląda na to, że można na niej skorzystać. Ministerstwo obiecuje nawet nagrody za wpłacanie podatków na specjalne konto, które służyć ma tylko rozliczaniu VAT. Pewnie warto przetestować taki sposób funkcjonowania, żeby potem nie ucierpieć, bo trzeba pamiętać, że nie możemy dowolnie dysponować środkami z konta VAT-owego, a to znacznie ogranicza swobodny przepływ gotówki i – co za tym idzie – blokuje możliwości inwestowania. Sprawie przyglądamy się bliżej na stronie 6 tego numeru RB. 

Kolejnym problemem, przed którym staną przedsiębiorstwa, będą nowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to sprawa paląca szczególnie dla kancelarii prawnych, ponieważ zbierają one szczególnie delikatne i często drażliwe dane. O bezpieczeństwie pod tym kątem pisze Marta Zawadzka, specjalistka w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony informacji, w artykule „Obowiązek ochrony danych osobowych w kancelariach prawnych”. 

Zapraszamy gorąco do lektury przy kawie lub herbacie.

Miłej lektury
Katarzyna Kowalczyk
Redaktor naczelna

W numerze

Russell Bedford News

 • Russell Bedford Poland w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego wg Dziennika Rzeczpospolita     3
 • Grupa Russell Bedford w Polsce - rekordowe wzrosty 2014/2016     4

Temat numeru

 • Podzielona płatność podatku VAT – split payment     6

Podatki

 • Unijne porozumienie ws. przepisów o podwójnym opodatkowaniu     8
 • Zwolnienie z akcyzy sprzedaży paliw ze względu na przeznaczenie     10
 • Rządowy projekt ustawy o spółkach typu REIT (Real Estate Investment Trust)     11
 • Legalizacja a apostillel     12
 • Składka na turystyczny fundusz gwarancyjny jako koszt uzyskania przychodu w podatku CIT     14

Prawo

 • Wymogi dotyczące wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej     15
 • Obowiązek ochrony danych osobowych w kancelariach prawnych     19
 • Czy sprzeczność uchwały wspólników spółki z o.o. z umową spółki jest samodzielną przesłanką uwzględnienia powództwa o uchylenie takiej uchwały?     20

Nasze marki

Nasze marki mobile