Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Russell Bedford

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 100 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 300 biur i zatrudnia ok. 7.500 profesjonalnych doradców.

Działamy na obszarze całej Polski, poprzez nasze biura w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku

wtorek, 12 grudzień 2017 15:33

RB Magazine numer 35

Tym razem wyjątkowo długo musieli Państwo czekać na kolejną publikację RB Magazine, a to dlatego, że listopad przeszedł wszelkie nasze oczekiwania i okazał się niezwykle pracowitym, ale także owocnym miesiącem dla Russell Bedford. Po pierwsze chciałam z przyjemnością zaznaczyć, iż niniejsza publikacja jest naszym rekordowym wydaniem pod względem liczby artykułów, gdyż zawiera ich aż 27.

Bazując na doświadczeniu zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym, przy każdym z procesów związanych z ochroną danych osobowych oferujemy przeprowadzenie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest zarówno dla osób obracających się w obszarze merytorycznym jak i technicznym i zawsze dostosowane do potrzeb danej organizacji.

Gdy mamy już fundament w postaci przeprowadzenie poprzednich kroków, dostosowujemy technologię do biznesu dzięki funkcjom analityki biznesowej. Dzięki naszym działaniom zarządzanie danymi osobowymi stanie się bardziej wydajne, tańsze, bardziej elastyczne, a co najważniejsze bezpieczne pod względem technicznym i prawnym.

piątek, 08 grudzień 2017 10:00

Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych

W każdej średniej i dużej organizacji działania związane z ochroną danych osobowych ulegają z czasem skomplikowaniu i rozbudowie. Nawet najprostsze zadania jak wypełnienie formularza i dostarczenie go ze stanowiska A do działu B w departamencie C powodują, że pewne kroki wykonywane są w sposób niepełny, dokumenty giną lub nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji, i nie trafiają one do osób odpowiedzialnych. Na końcu skomplikowanego procesu każdy jego uczestnik przyznaje, że gdzieś wystąpił błąd – ale jak go trafnie zidentyfikować oraz naprawić? Jak sprawić, aby błąd więcej się nie powtórzył?

Identyfikacja ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych może okazać się znacznie trudniejsza niż identyfikacja niezgodności. Na chwilę obecną głównym punktem odniesienia w zakresie przeprowadzanych sprawdzeń systemu ochrony danych osobowych są właśnie przepisy prawa, które wskazują konkretne zabezpieczenia. Jednak już niedługo, gdyż od 25 maja 2018 r. głównym odniesieniem stanie się wynik przeprowadzonej analizy ryzyka, która określi jakie zabezpieczenia będą adekwatne do istniejących zagrożeń.

Zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia dokumentacji niezbędnej w procesie ochrony danych osobowych. Minimalny zakres informacji i procedur jakie powinny obejmować powyżej wskazane dokumenty reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Celem audytu jest zbadanie zgodności działania Państwa firmy lub instytucji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych: ustawą o ochronie danych osobowych,  rozporządzeniami wykonawczymi, a także innymi przepisami, które regulują prawo do prywatność.

poniedziałek, 27 listopad 2017 15:16

Niezłożenie JPK – sankcje

Od 1 stycznia 2018 r. zostanie rozszerzona lista podmiotów zobowiązanych do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego podatku VAT. Niespełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z odpowiedzialnością karno-skarbową (art. 80 KKS). Jeśli ktoś wie, że nie złoży w terminie JPK lub spóźnił się z tym obowiązkiem może we własnym interesie powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy.

poniedziałek, 20 listopad 2017 11:34

Grzywna za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez paragonu

Ministerstwo Finansów opracowuje projekt zakładający większe sankcje za sprzedaż bez paragonu. Według planów sprzedaż wyrobów akcyzowych (np. alkoholu) bez wymaganej prawem ewidencji lub bez wydania paragonu ma podlegać karze grzywny. Co więcej, takie naruszenie prawa może być podstawą do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rząd zaakceptował pakiet ustaw gospodarczych nazywanych „konstytucją biznesu”. Jedna z propozycji zakłada, że przedsiębiorca może wyrazić zgodę na załatwienie prostych spraw urzędowych telefonicznie lub e-mailem. Zmiany mają wejść życie 1 marca 2018 r.

Strona 1 z 48

Nasze marki

Nasze marki mobile