taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Specyfika współczesnych postępowań karnych skarbowych wymaga czegoś więcej

Specyfika współczesnych postępowań karnych skarbowych wymaga czegoś więcej

Należy pamiętać, że u podstaw każdego przestępstwa, czy wykroczenia skarbowego najczęściej leżą naruszenia przepisów podatkowych. Naszym ogromnym atutem jest fakt, że Russell Bedford Poland Sp. z o.o. jest spółką doradztwa podatkowego. Od ponad 30 lat naszym doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego wspieramy naszych klientów na całym świecie. Naszą skuteczność wzmacnia fakt, że do minimalizacji odpowiedzialności karnej skarbowej aktywnie wykorzystujemy również instrumenty oferowane przez przepisy podatkowe.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo prawno-podatkowe już na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania karnego, jak również reprezentację w toku tego postępowania karnego w tym na etapie postępowania przygotowawczego.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że samo uznanie przez organ, że zapłacono podatek w zbyt małej wysokości nie jest jeszcze wystarczające dla przypisania popełnienia przestępstwa skarbowego. Do przypisania popełnienia przestępstwa skarbowego konieczne jest wykazanie, że zostały wypełnione przez zachowanie oskarżonego wszystkie znamiona czynu a nie jedno. Samo nie zapłacenie podatku w odpowiedniej wysokości nie przesądza jeszcze o kwestii odpowiedzialności karnej skarbowej. By móc przypisać odpowiedzialność karną skarbową w odniesieniu do danego czynu opisanego w Kodeksie karnym skarbowym konieczne jest udowodnienie wszystkich znamion opisanych w danym przepisie.

Rozpoczynając współpracę z nami zyskują Państwo wsparcie najlepszych specjalistów z branży prawa i podatków – Adwokatów, Radców prawnych, Doradców podatkowych, Doradców restrukturyzacyjnych, Biegłych rewidentów oraz specjalistów w zakresie wyceny i finansów. Bez tego szanse na wygranie sporu są zdecydowanie mniejsze.

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym,
 • reprezentowanie innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta),
 • udział w rozprawach przed sądem I instancji, sądem odwoławczym i Sądem Najwyższym,
 • asysta w sytuacjach nagłych i niespodziewanych tj. m.in. przeszukania, przesłuchania, przedstawienie zarzutów,
 • udział w posiedzeniach sądu, w tym dotyczących zatrzymania i przymusowego doprowadzenia, tymczasowego aresztowania lub innych środków zapobiegawczych (dozór, zakaz opuszczania kraju, poręczenie),
 • udział w przesłuchaniach prowadzonych przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, prokuratora lub Policję,
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków, środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje),
 • udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowanie strategii obrony,
 • udział w negocjacjach (np. co do naprawienia szkody; dotyczących dobrowolnego poddania się karze etc.).

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną także w sprawach złożonych, wielowątkowych oraz w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Nasza specjalizacja obejmuje również prowadzenie spraw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz tzw. przestępstw "białych kołnierzyków".

Ponadto w celu niedopuszczenia do wszczęcia postępowania karnego skarbowego proponujemy także:

 • audyt karno-skarbowy ukierunkowany na identyfikację ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców, spółek oraz optymalizację tejże działalności pod kątem minimalizacji ryzyka w przyszłości,
 • wykorzystanie instrumentów prawych i podatkowych umożliwiających zapobieżenia uruchomienia postępowania karnego skarbowego,
 • szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej z zakresu kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i innych regulacji.
Piotr Bachnik

Piotr Bachnik

Adwokat w kancelarii Russell Bedford Poland, związany z firmą od lutego 2016 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na WPiA UW prowadzonej wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii, Włochy. W latach W latach 2014-2016 pracował w kancelarii Mamiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, egzekucji sądowej oraz prawie cywilnym. Posługuje się językiem angielskim wraz z terminologią prawniczą.

Nasze marki

Nasze marki mobile