Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Grzywna za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez paragonu

Russell Bedford

Ministerstwo Finansów opracowuje projekt zakładający większe sankcje za sprzedaż bez paragonu. Według planów sprzedaż wyrobów akcyzowych (np. alkoholu) bez wymaganej prawem ewidencji lub bez wydania paragonu ma podlegać karze grzywny. Co więcej, takie naruszenie prawa może być podstawą do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Nasze marki