taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Obrót kryptowalutami również należy opodatkować

Obrót kryptowalutami również należy opodatkować

W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie sprzedażą lub zamianą kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether, a ponieważ zbliża się czas składania rozliczenia rocznego przez osoby fizyczne pojawiają się pytania, które zdarzenia gospodarcze należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym wskazano w jaki sposób należy opodatkować obrót realizowany na rynku kryptowalut.

Przychód z obrotu kryptowalutami powstaje m.in. w przypadku: sprzedaży kryptowaluty (zamiany na walutę tradycyjną) lub zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę (zamianę kryptowalut należy traktować analogicznie do zamiany jakichkolwiek innych praw majątkowych).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zgodnie w tym komunikatem w zeznaniu rocznym PIT należy uwzględnić również przychody uzyskane ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut. Przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a sposób ich opodatkowania i wykazania w zeznaniu podatkowym jest zależny od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą oraz – od źródła dochodów (prawa majątkowe lub pozarolnicza działalność gospodarcza).

Przychód z obrotu kryptowalutami powstaje m.in. w przypadku: sprzedaży kryptowaluty (zamiany na walutę tradycyjną) lub zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę (zamianę kryptowalut należy traktować analogicznie do zamiany jakichkolwiek innych praw majątkowych).

Obowiązek opodatkowanie PCC

Warto zauważyć również, iż zdaniem Ministerstwa Finansów obrót kryptowalutami podlega opodatkowaniu PCC, co może oznaczać zaległości podatkowe u wielu osób, które wybrały ten sposób inwestowania kapitału. W praktyce oznacza to bowiem, iż od każdej transakcji sprzedaży powinien zostać odprowadzony PCC w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanej kryptowaluty (obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy). Przy umowie zamiany natomiast powstaje obowiązek zapłaty podatku w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek dotyczy solidarnie stron czynności. Nie podlega opodatkowaniu PCC ta umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut, która jest objęta podatkiem VAT w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli choć jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Dla celów opodatkowania VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje także kryptowalutę, co oznacza, że transakcje te będą korzystały ze zwolnienia z VAT.

Rafał Dąbrowski

Rafał Dąbrowski

Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego. Prawnik, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizuje się w doradztwie dla branży stalowej, paliwowej, budowlanej, transportowej, nieruchomości oraz IT.  Prelegent konferencji oraz szkoleń dotyczących prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

Nasze marki

Nasze marki mobile