taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Skuteczniejsza kontrola w kwestii rozliczania VAT

Skuteczniejsza kontrola w kwestii rozliczania VAT

Porównanie wyników kontroli skarbowej przeprowadzonej w okresie III kwartałów 2015 roku w stosunku do III kwartałów 2016 roku pokazuje na większą jej skuteczność w biegiem czasu. Przeglądając dane w zakresie wyników kontroli skarbowej w lat ubiegłych w obecnej chwili jest ona najskuteczniejsza od lat. Pomiędzy III kwartałem 2015 roku, a 2016 roku różnica jest olbrzymia tj. niespełna 870 milionów złotych porównują z ponad 1,5 miliarda złotych.

Jednym z największych problemów w dzisiejszych czasach, odnosząc się do rozliczeń VAT, jest zjawisko karuzeli VAT. Karuzele podatkowe są trudne do wykrycia ponieważ z reguły bierze w nich udział kilka lub nawet kilkanaście podmiotów. Często biorą w nieuczciwych transakcjach niczego nie świadome podmioty. Karuzela podatkowa polega na nieodprowadzaniu podatku VAT związanego z zawieranymi transakcjami przez nieuczciwe podmioty czego rezultatem jest pojawienie się zaległości w podatku VAT u uczciwych podatników którzy w sposób nieświadomy stali się ofiarami danej karuzeli podatkowej.

Głównymi narzędziami kontrolujących są przede wszystkich wprowadzona do polskiego systemu podatkowego klauzula przeciwko unikania opodatkowania, reforma administracji skarbowej tj. wejście w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, kwestionowanie skutków transakcji na podstawie art. 199a Ordynacji podatkowej oraz art. 11 ustawy o CIT.

Największe ryzyko dotyczy podatników działających w branżach generujących wysokie obroty. Są to przede wszystkim branża paliwowa, elektroniczna, metali, tworzyw sztucznych, motoryzacyjna, budowlana czy też IT.

Bardzo często się zdarza, iż problem karuzeli podatkowych dotyczy największych przedsiębiorstw, działających przez długi okres w tym także notowanych na giełdzie. Pokazuje to dobitnie, iż nawet duzi przedsiębiorcy, posiadający wewnętrzne rozbudowane procedury w zakresie uniknięcia współpracy z nieuczciwymi kontrahentami zostają ich ofiarami i nieświadomie uczestniczą w nielegalnym procederze karuzeli VAT.

Piotr Bachnik

Piotr Bachnik

Adwokat w kancelarii Russell Bedford Poland, związany z firmą od lutego 2016 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na WPiA UW prowadzonej wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii, Włochy. W latach W latach 2014-2016 pracował w kancelarii Mamiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, egzekucji sądowej oraz prawie cywilnym. Posługuje się językiem angielskim wraz z terminologią prawniczą.

Nasze marki

Nasze marki mobile