taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Nowa broń w rękach fiskusa - klauzula obejścia prawa

Nowa broń w rękach fiskusa  - klauzula obejścia prawa

W maju br. resort finansów, w komunikatach opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,zaczął ostrzegać przedsiębiorców, że wykorzystanie przez firmy określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej może prowadzić do zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania i pozbawienia przedsiębiorstwa nienależnej korzyści podatkowej, którą trzeba będzie zwrócić, wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

W pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na próby obniżenia opodatkowania w CIT z użyciem obligacji korporacyjnych, nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Skorzystaj z bezplatnego przeglądu podatkowego, wypełnij poniższy formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą!

...

W drugim ostrzeżeniu zwrócono uwagę na wykorzystywanie do obniżenia opodatkowania transakcji dokonywanych na majątku przedsiębiorstwa, prowadzących do ujawnienia tzw. wartości firmy, co również pracownicy organów skarbowych mają traktować jako uzyskanie nienależnej korzyści podatkowej. Ministerstwo Finansów wysyła więc jasne sygnały, że rozpoczęły się szeroko zakrojone prace w zakresie wykrywania i zwalczania tzw. „agresywnych optymalizacji podatkowych”, w tym dokonywanych z wykorzystaniem spółek zagranicznych.

Według informacji przekazywanych przez organy skarbowe, szczególnie dokładnie ma zostać sprawdzone, czy dochodziło do unikania opodatkowania drogą manipulacji organizacyjnych i prawnych, np. poprzez transferowanie dochodów za granicę w celu uchylenia się od opodatkowania. Jeżeli zostanie to udowodnione, wobec firmy zostanie zastosowana klauzula, która nakazuje spłacenie zaoszczędzonego podatku, wraz z odsetkami.

Fakt, że przepisy dotyczące tzw. „klauzuli obejścia prawa”, którą mają stosować organy podatkowe w walce z nadużyciami podatkowymi, są stosunkowo nową regulacją w polskim systemie prawnym, powoduje, że coraz częściej są one przedmiotem licznych sporów podatników z organami podatkowymi. Co więcej – praktyka wskazuje na pojawianie się znaczących nieprawidłowości w działaniu aparatu skarbowego, który coraz częściej za wszelką cenę próbuje kwestionować strukturę i model biznesowy podatników, nakazując zapłatę ogromnych kwot podatku, wraz z odsetkami.

Dzieje się tak np. w przypadku kwestionowania zakupu towarów i usług od zagranicznych podmiotów, co jest uzasadniane faktem, że prowadzący kontrolę nie znajdują biznesowego i/lub ekonomicznego uzasadnienia dla takich nabyć od podmiotów zagranicznych, podczas gdy można było nabyć podobne towary i usługi od podmiotów krajowych.

Kolejnym przykładem może być kwestionowanie wartości wkładów dokonywanych do spółek zagranicznych, a także od niedawna – uznawanie przez organy podatkowe, że aporty do zagranicznych spółek powiązanych podlegają regulacjom w zakresie cen transferowych i należy sporządzić dokumentację TP dla takich zdarzeń gospodarczych.

Wszystko to niewątpliwie obrazuje dążenie przez Ministerstwo Finansów do uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia wpływów budżetowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w wyniku takich działań mogą ucierpieć również uczciwe firmy, które dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi, a których działania mogą zostać uznane za stanowiące obejście prawa.

Odpowiedź na pytanie co można zmienić/poprawić w obecnej strukturze biznesowej wymaga indywidualnej analizy każdego przypadku i choć wydaje się, że nie ma „złotego środka”, który pozwoliłby uchronić się przed zastosowaniem przepisów dot. klauzuli obejścia prawa, to korzystając z dotychczasowego doświadczenia i obserwacji działań organów podatkowych, można zminimalizować ryzyko, np. poprzez reorganizację modelu biznesowego

Rafał Dąbrowski

Rafał Dąbrowski

Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego. Prawnik, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizuje się w doradztwie dla branży stalowej, paliwowej, budowlanej, transportowej, nieruchomości oraz IT.  Prelegent konferencji oraz szkoleń dotyczących prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

Nasze marki

Nasze marki mobile