taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

FORBES: Nowe komplikacje wokół specjalnych stref ekonomicznych. Mogą zniechęcić inwestorów

FORBES: Nowe komplikacje wokół specjalnych stref ekonomicznych. Mogą zniechęcić inwestorów

Jesienią poprzedniego roku rząd przedstawił plany głębokiej reformy specjalnych stref ekonomicznych: na miejsce czternastu SSE miał powstać jednolity obszar inwestycyjny obejmujący terytorium całego kraju. W nowym roku zaproponowano drobną z pozoru korektę, której skutki są trudne do przewidzenia. Rada Ministrów uzyska możliwość do zawieszania systemu ulg podatkowych na dowolny okres

Rząd uznał, że struktura SSE powstała ponad 20 lat temu i dlatego należy ją dostosować do nowych realiów ekonomicznych. Podstawowym założeniem było usunięcie niepotrzebnych barier ograniczających inwestorów. Likwidacja dotychczasowych stref i ujednolicenie terenu całego kraju w zakresie ulg podatkowych dla inwestorów miało być unowocześnieniem przestarzałej struktury.

Łyżka dziegciu w beczce miodu

Wszystkie SSE działające w Polsce to ponad 300 tys. miejsc pracy oraz 100 mld zł zainwestowanego kapitału. Miejmy nadzieję, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana.

Projekt z jesieni ubiegłego roku przewidywał możliwość wstrzymania wydawania nowych przywilejów (ulg podatkowych) na jeden rok. Obecne plany idą w tej kwestii znacznie dalej.

Rada Ministrów według własnego uznania wstrzyma wydawanie inwestorom decyzji o wsparciu jeśli będą tego wymagać prognozy budżetowe. Rząd uzyska dzięki temu możliwość oszczędności kosztem inwestorów. Można jednak zadać pytanie, czy taki zabieg o charakterze „awaryjnym” na pewno wpłynie dodatnio na bilans ekonomiczny.

Komplikacje dla inwestorów

Ulga inwestycyjna nie jest jednostronnym „prezentem” Skarbu Państwa dla przedsiębiorcy. Nowy biznes to nowe miejsca pracy i większe możliwości rozwoju gospodarczego.

Niektóre inwestycje mogą być rozciągnięte na lata. Pomyślne zakończenie danego etapu może powodować kolejne nakłady finansowe na rozwój. Dla inwestycji tego rodzaju kluczową kwestią jest przewidywalność.

Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju takiej pewności nie daje. Jeśli na wstępnym etapie inwestycji ktoś uzyska gwarancję ulgi podatkowej dla danego przedsięwzięcia, to nie ma pewności, że następny etap tej inwestycji również będzie mógł skorzystać z takiej ulgi.

Powody uzasadniające wstrzymanie przyznawania wsparcia inwestorom zostały sformułowane w sposób bardzo ogólnikowy. Takim powodem może być subiektywne przekonanie rządu o przewidywanym obniżeniu przychodów budżetu lub wzroście wydatków.

Przede wszystkim nie szkodzić

Obecny system zachęt inwestycyjnych na pewno nie jest doskonały, jednak nie można nie doceniać jego sukcesów. Specjalne strefy ekonomiczne zlokalizowane w Krakowie i Katowicach zostały uznane przez światowe rankingi za ścisłą czołówkę w Europie.

Wszystkie SSE działające w Polsce to ponad 300 tys. miejsc pracy oraz 100 mld zł zainwestowanego kapitału. Miejmy nadzieję, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana.

Zagraniczni inwestorzy planujący otwarcie nowego oddziału mają jednak do wyboru wiele lokalizacji. Perspektywa zamrożenia wsparcia dla kolejnych etapów inwestycji na pewno zostanie wzięta pod uwagę.

Planowana reforma specjalnych stref ekonomicznych od początku miała jeden cel: unowocześnienie. Według uzasadnienia Ministerstwa Rozwoju „Celem przyświecającym projektowi jest stworzenie stabilnego, przyjaznego inwestorowi systemu wsparcia”. Można mieć jednak zasadnicze wątpliwości, czy nowe realia faktycznie zagwarantują stabilność.

źródło: https://www.forbes.pl/gospodarka/reforma-specjalnych-stref-ekonomicznych-i-zawieszanie-ulg-podatkowych-kontrowersje/52k99fp

Andrzej Dmowski

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile