Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

FORBES: Konstytucja biznesu. Rewolucyjny pakiet życzeń

FORBES: Konstytucja biznesu. Rewolucyjny pakiet życzeń

Rząd przyjął projekt pakietu ustaw określanych jako konstytucja biznesu. Według ministra Morawieckiego proponowane zmiany „odmienią rzeczywistość gospodarczą” oraz będą stanowić „kluczowy etap reformy prawa gospodarczego”. Na czym ma polegać rewolucja? Wicepremier tłumaczy, że chodzi o rozwiązania systemowe takie jak pewność prawa oraz nowe zasady relacji urzędnik-przedsiębiorca. Pojawia się jednak pytanie, czy nie jest w tym więcej marketingu niż rewolucji.

Konstytucja biznesu zakłada ustanowienie zbioru zasad na poziomie państwo-przedsiębiorca. Jedną z nich jest uznanie, że jeśli prawo czegoś nie zabrania to uznajemy postępowanie za dozwolone. Takie założenie należy ocenić jako słuszne, jednak wartość merytoryczna pozostaje zerowa.

Interpretacja przepisów prawnych nie jest, jak się niektórym wydaje, kwestią całkowicie dowolną. Wszystko opiera się na tzw. wnioskowaniach prawniczych oraz uniwersalnych zasadach, które są takie same w zachodniej kulturze prawnej. Inaczej mówiąc, można mieć własne zdanie na temat znaczenia przepisu ale w pewnych logicznych granicach poza które nie wolno wychodzić.

Jedna z takich uniwersalnych zasad stanowi, że obywatel może robić wszystko czego prawo mu nie zabrania. To nie jest żadne rewolucyjne odkrycie tylko elementarna wiedza prawnicza. Powtórzenie jej w konstytucji biznesu żadnej szkody nie przyniesie, ale nowości nie spowoduje.

Przedsiębiorca nie musi udowadniać uczciwości

Kolejnym nowoczesnym standardem z konstytucji biznesu jest założenie, że przedsiębiorca jest uczciwy i nikt nie musi tego udowadniać. W przypadku tej zasady również trudno mówić o rewolucji.

W prawie karnym obowiązuje zasada domniemania niewinności tzn. nikt nie musi udowadniać, że nie popełnił przestępstwa. Z kolei kodeks cywilny zakłada domniemanie tzw. dobrej wiary (w razie wątpliwości uznaje się, że ktoś działał w dobrej a nie złej wierze). W tym kontekście uznanie za standard, że ktoś jest uczciwy trudno uznać za nowość.

Przedsiębiorca, który zaniżył wartość podatku na pewno nie powie urzędnikowi, że działał celowo jednak powołanie się przez niego na omawianą zasadę może mieć wątpliwą siłę przekonywania.

Zasada proporcjonalności i równego traktowania

Pakiet ustaw ministra Morawieckiego zakłada, że urzędnik musi zastosować rozsądne proporcje w działaniu, a przedsiębiorcy powinni być równo traktowani. Taki sposób postepowania zasługuje na pochwałę, ale po raz kolejny żadnej nowości nie stanowi.

Zasada proporcjonalności jest jednym z fundamentów prawa podatkowego zarówno na poziomie krajowym jak i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Zasada równości jest z kolei wyrażona wprost w art. 32. Konstytucji RP.

Wracając do regulacji unijnych. Jedna z nowych ustaw zakłada, że należy unikać nadimplementacji prawa Unii Europejskiej. Ciężko przewidzieć co takie założenie może oznaczać w praktyce.

Nowa jakość dla gospodarki

Pakiet ustaw Ministerstwa Finansów zawiera pewne ułatwienia jak np. wydłużenie możliwego czasu zawieszenia działalności gospodarczej oraz większe ulgi w składkach na ZUS dla nowych przedsiębiorców jednak podobne nowelizacje przepisów występowały już wiele razy. Nazywanie tego konstytucją biznesu i zapowiadanie nowej rzeczywistości gospodarczej może być nieco na wyrost.

Źródło:https://www.forbes.pl/opinie/konstytucja-biznesu-czy-faktycznie-bedzie-rewolucja/gbsq60j

Andrzej Dmowski

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile