taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa Warsztaty praktyczne, case study

Rozpoczęcie: 27. listopad 2014
Zakończenie: 28. listopad 2014
Kod: WAW0320
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Cena dziś:
1250.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Przedmiotem szkolenia jest prezentacja i analiza zagadnienia możliwości międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Międzynarodowe struktury optymalizacyjne pozwalają na legalną redukcję poziomu opodatkowania prowadzonego biznesu niekiedy do zerowego poziomu. Szkolenie dzięki analizie konkretnych przypadków, w tym także przedstawionych przez uczestników szkolenia, będzie miało wyraźnie zarysowany praktyczny charakter. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę o możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych swojej działalności biznesowej. Jednocześnie omówione zostaną zagrożenia i pułapki struktur optymalizacyjnych wraz z metodami na ich uniknięcie.

Do każdego zgłoszenia gratis najnowsza książka dr Rafała Nawrota "Międzynarodowa optymalizacja podatkowa".

Wydawca: Difin SA

Redaktor prowadzący: Renata Fleszar

ISBN: 978-83-7930-341-0

Cena: 55 zł

Prowadzący

dr Rafal Nawrot

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor nauk prawnych, Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006 - 2011 pracował dla największych polskich i międzynarodowych firm doradztwa podatkowego, a także dla firm sektora IT. Jest prelegentem szkoleń oraz wykładowcą na Podyplomowych Studiach Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym 6 książek (m.in. „Opodatkowanie dywidend” – ISP 2007, „Amortyzacja podatkowa i bilansowa” – C.H.Beck 2009, „Restrukturyzacje przedsiębiorstw aspekty podatkowe” – Difin 2011, „Szkodliwa konkurencja podatkowa” – Difin 2011).

Program

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa:

 • Istota międzynarodowej optymalizacji podatkowej
 • Regulacje Konstytucji RP
 • Obejście prawa podatkowego
 • Czynności pozorne
 • Linia orzecznicza sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego

Spółki cypryjskie:
Rodzaje spółek:

 • Spółki holdingowe
  • Spółki tradingowe
  • Spółki inwestycyjne
 • Struktury nominalne i otwarte:
  • Instytucja powiernictwa
  • Nominalni udziałowcy
  • Nominalni dyrektorzy
  • Struktury mieszane
  • Analiza ryzyk podatkowych
  • Współpraca międzynarodowa
  • Rola sekretarza spółki
 • Zasady opodatkowania spółek cypryjskich:
  • Ogólne regulacje cypryjskiego prawa podatkowego
  • Zwolnienia podatkowe (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych)
 • Cypryjskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • Polska (wynagrodzenie dyrektorów, wypłata dywidendy, papiery wartościowe, należności licencyjne)
  • Jurysdykcje o charakterze offshore (Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Seszele, Ras Al. Khaimach – Zjednoczone Emiraty Arabskie)
  • Wykorzystanie spółek cypryjskich w optymalizacji podatkowej spółek polskiego prawa
 • Case study

Spółki brytyjskie:

 • Strukturyzacja spółek komandytowych (Limited Liability Partnerships)
 • Zasady opodatkowania brytyjskich spółek komandytowych
 • Problematyka podatku u źródła
 • Wykorzystanie brytyjskich spółek komandytowych w działalności polskich podmiotów gospodarczych
 • Brytyjskie spółki agencyjne i ich rola w międzynarodowej optymalizacji podatkowej
 • Case study

Spółki międzynarodowe w Ras Al Khaimach - RAK (Zjednoczone Emiraty Arabskie):

 • Informacje ogólne
 • Spółki offshore oraz onshore
 • Ogólne regulacje prawa spółek strefy wolnego handlu RAK (rodzaje spółek, źródła prawa, kapitał zakładowy, nazwy spółek, ograniczenia działalności, dyrektorzy, sekretarz, udziałowcy, rejestry)
 • Regulacje prawa podatkowego strefy wolnego handlu RAK
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską
 • Wykorzystanie spółek w strefie wolnego handlu RAK w optymalizacji podatkowej spółek polskiego prawa
 • Case study

Spółki akcyjne typu SAL offshore – Liban

 • Informacje ogólne
 • Reżim prawny spółek typu SAL offshore
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską
 • Wykorzystanie spółek libańskich typu SAL offshore w optymalizacji podatkowej spółek polskiego prawa
 • Case study

Spółki o charakterze offshore:

 • Istota reżimów offshore
 • Ogólne zasady prawa spółek jurysdykcji offshore:
 • Rodzaje spółek offshore
 • Struktury nominalne
 • Organy spółki i zasady ich funkcjonowania
 • Gwarancje prawne dotyczące spółek offshore
 • Regulacje prawa podatkowego reżimów offshore
 • Problem braku współpracy międzynarodowej w sprawach podatkowych i karnoskarbowych
 • Wykorzystywanie spółek w reżimach offshore w międzynarodowej optymalizacji podatkowej
 • Case study

Lokalizacja

Russell Bedford Poland

ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, budynek Antares

Informacje organizacyjne

Każda kolejna osoba z jednej firmy uzyskuje rabat w wysokości 100 zł (netto) - rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Przypisane tagi

Nasze marki

Nasze marki mobile