Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Szkolenia ochrona danych osobowych (RODO)

Szkolenia z ochrony danych osobowych (RODO) obejmują swoim zakresem nowe przepisy, które zaczną obowiązywać już od 25 maja 2018 r. Każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli Europy będzie musiała sprostać nowym obowiązkom w związku z rozporządzeniem UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) wraz z przepisami krajowymi, czyli Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Równocześnie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem nowych obowiązków mogą okazać się bardzo kosztowne, zarówno operacyjnie jak i wizerunkowo. Kluczowe w tym kontekście okazuje się zapewnienie firmom jak najszybszego przygotowania się do zmian.

Naszymi wykładowcami są specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, praktycy, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką, dzięki czemu zwracają uwagę na praktyczne aspekty omawianego zagadnienia. Gwarantuje to uczestnikom szkolenia nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Wszystkie terminy
Nazwa szkolenia:  
Nazwa szkolenia Rozpoczęcie Zakończenie Lokalizacja Cena dziś*
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców
9. Lut 2018 9. Lut 2018 Katowice 421.00 PLN
Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR
13. Lut 2018 13. Lut 2018 Poznań 421.00 PLN
Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR
13. Lut 2018 13. Lut 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 421.00 PLN
Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR
13. Lut 2018 13. Lut 2018 Wrocław 421.00 PLN
Rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO - Warsztaty praktyczne
14. Lut 2018 16. Lut 2018 Kazimierz Dolny, Hotel Król Kazimierz 1989.00 PLN
Kurs na certyfikowanego inspektora danych osobowych według rozporządzenia RODO/GDPR
19. Lut 2018 20. Lut 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 857.00 PLN
Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO
1. Mar 2018 2. Mar 2018 Warszawa, Golden Tulip 1474.00 PLN
Przetwarzanie danych osobowych nowe wyzwania, obowiązki i sankcje wynikające z RODO
9. Mar 2018 9. Mar 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 421.00 PLN
Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR
13. Mar 2018 13. Mar 2018 Gdańsk 421.00 PLN
Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR
13. Mar 2018 13. Mar 2018 Katowice 421.00 PLN
Konferencja Kadry i Płace 2018 - co czeka nas w 2018 roku?
15. Mar 2018 16. Mar 2018 Warszawa, Hotel Golden Tulip 1404.00 PLN
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców
16. Mar 2018 16. Mar 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 421.00 PLN
Kurs na certyfikowanego inspektora danych osobowych według rozporządzenia RODO/GDPR
22. Mar 2018 23. Mar 2018 Katowice 857.00 PLN
*+VAT

Nasze marki