taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Rewolucja VAT 2018

Rewolucja VAT 2018

Rozpoczęcie: 23. styczeń 2018
Zakończenie: 23. styczeń 2018
Kod: 4102BY
Lokalizacja: Bydgoszcz
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w VAT planowanych na rok 2018. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do rozliczania VAT w 2018 r., w szczególności w zakresie split payment oraz odwrotnego obciążenia. Szkolenie wychodzi naprzeciw podnoszonej przez organy podatkowe kwestii należytej staranności, która ma znaczenie w szczególności po wdrożeniu obowiązku przesyłania JPK_VAT. Nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne.

Prowadzący

Hubert Grzyb

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych oraz reprezentował Klientów w sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Hubert posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, produkcja, branża IT, finanse i ubezpieczenia. Przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu podatków i prawa. Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa

Program

 • Split payment (mechanizm podzielonej płatności)
  • Istota mechanizmu podzielonej płatności.
  • Cel wprowadzenia split payment.
  • Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
  • Rachunek (konto) VAT jako narzędzie niezbędne do stosowania split payment.
   • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebna umowa/aneks? Co z prowizją i opłatą za otwarcie/prowadzenie rachunku? Czy środki będą oprocentowane?
   • Kilka zwykłych rachunków w jednym banku – ile kont VAT?
   • Kilka zwykłych rachunków w kilku bankach – ile kont VAT?
   • Rachunki bankowego otwarte przed 2018 r. i otwierane w 2018 r.
  • Skąd mogą pochodzić środki zasilające rachunek VAT?
  • Przeznaczenie środków znajdujących się na rachunku VAT (przelewy z rachunku VAT).
  • Dysponowanie środkami zgormadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
  • Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
   • Wyłącznie dodatkowych sankcji pieniężnych (30 % i 100 %).
   • Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
   • Wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowej w VAT (150 %).
  • Skonto za zapłatę VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT. Co trzeba zrobić, by otrzymać skonto? Ile wyniesie skonto? Przykłady liczbowe.
  • Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
  • Zagrożenia i odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze split payment.
  • Prezentacja środków na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym.
 • JPK_VAT w 2018 r.
  • Mikroprzedsiębiorcy jako ostatnia grupa podatników zobowiązana do przesyłania JPK_VAT.
  • Co to jest JPK_VAT?
  • Czemu służy JPK_VAT?
  • Termin przekazywania JPK_VAT.
  • Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
  • Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT.
   • Zasady prowadzenia rejestru VAT w 2018 r. Koniec z papierową ewidencją VAT.
   • Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
   • Kiedy dopuszczalne zapisy zbiorcze?
   • Sprzedaż na kasie fiskalnej a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
   • Proporcja, preproporcja, VAT od samochodów – zasady prezentacji w JPK_VAT.
   • Zakupy zwolnione z VAT, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
  • JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
  • Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT? Czy można uniknąć korekty JPK_VAT?
  • Sankcje za błędy w JPK_VAT.
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia.
  • Pojęcie i zasady funkcjonowania.
  • 2Dostawa towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Kiedy odwrotne obciążenie a kiedy zasady ogólne?
  • Świadczenie usług z załącznika nr 14 do ustawy o VAT (usługi budowlane).
   • Kto to jest podwykonawca?
   • Odwrotne obciążenie w konsorcjach.
   • Usługa udostępnienia pracowników na budowę.
   • Usługa wynajmu sprzętu budowlanego.
   • Refakturowanie usług budowlanych.
   • Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
  • Korekta JPK_VAT. Kiedy wstecz a kiedy na bieżąco? Zasady prezentacji w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz informacji podsumowującej. Studium przypadków.
  • Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym.
   • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
   • Import usług.
   • Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
   • Właściwy kurs waluty.
   • Korekta zagranicznego odwrotnego obciążenia.
  • Zasady odliczania VAT od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.
 • Należyta staranność w VAT.
  • Co to jest należyta staranność?
  • Należyta staranność na przykładzie:
   • zakupów od podatnika wykreślonego z VAT,
   • zakupów od podatnika VAT czynnego,
   • prawa do stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).
  • Jak zachować należytą staranność?
  • Należyta staranność – czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne?
  • Konsekwencji niedochowania należytej staranności.
  • Należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.
 • Pytania i odpowiedzi.

Lokalizacja

Bydgoszcz

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile