taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Rozpoczęcie: 5. lipiec 2018
Zakończenie: 5. lipiec 2018
Kod: 3982PO
Lokalizacja: Poznań
Cena dziś:
421.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Cel szkolenia: Wyjazdy pracownicze stwarzają wiele problemów prawnych. Przepisy są niejednoznaczne i niespójne – istnieją znaczne różnice miedzy podatkiem dochodowym i składkami ZUS. Z kolei zatrudnienie cudzoziemców w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności związanych przede wszystkim z legalizacją pobytu i zatrudnienia. Niniejsze szkolenie ma na celu wskazanie dróg, którymi można przedrzeć się przez gąszcz regulacji i uchronić przed popełnieniem błędów.

Adresaci: biura rachunkowe, doradcy podatkowi, działy płac, kadra zarządzająca

Prowadzący

Paweł Ziólkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Program

 • Wybór prawodawstwa – zagadnienia cywilnoprawne
  • Pierwszeństwo uregulowań umownych
  • Reguły kolizyjne
  • Konieczność zapewnienia minimalnych standardów prawa pracy (m.in. wynagrodzenie, czas pracy itp.)
 • Delegowanie pracowników do Polski
  • Konieczność zapewnienia Polskich standardów prawa pracy
  • Odpowiedzialność solidarna za wynagrodzenia
  • Informowanie o warunkach oddelegowania
  • Przechowywanie dokumentów pracowniczych
  • Przedstawiciel pracodawcy
 • Legalizacja pobytu
  • Obowiązki spoczywające na cudzoziemcach unijnych
  • Wiza krajowa
  • Wiza Schengen
  • Zezwolenia na pobyt
  • Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy (nowość 2017)
 • Legalizacja zatrudnienia
  • Swoboda przepływu pracowników
  • Procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • Sytuacje wymagające zezwolenia
  • Zezwolenia sezonowe – nowość 2018
  • Nowe zasady zatrudnienia na podstawie oświadczenia – nowość 2018
 • Zatrudnienie cudzoziemca za granicą
  • Swoboda ustalania zasad i jej ograniczenia
  • Regulacje unijne
 • Wyjazdy pracownicze
  • Stałe zatrudnienie za granicą
  • Delegacja (podróż służbowa)
  • Oddelegowanie
  • Szkolenie
 • Zatrudnienie Polaków przez firmy zagraniczne
  • Zatrudnienie na terenie Polski
  • Zatrudnienie za granicą.
 • Podatkowe aspekty międzynarodowych stosunków pracy
  • Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych
  • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – zmiany 2017
  • Opłacanie podatków w Polsce i za granicą
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania
  • Ulga dotycząca metody zaliczenia
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Zakres obowiązywania europejskiego systemu ubezpieczeń społecznych
  • Opłacanie składek w Polsce i za granicą
  • Umowa o samodzielnym opłacaniu składek przez pracownika
  • A1
 • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego
  • Polskie ubezpieczenie zdrowotne
  • EKUZ
 • Alternatywa dla stosunku pracy
  • Umowy cywilnoprawne
  • Samozatrudnienie.

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Formularz on-line

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile