taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO

Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO

Rozpoczęcie: 26. kwiecień 2018
Zakończenie: 27. kwiecień 2018
Kod: 3912KO
Lokalizacja: Warszawa, Golden Tulip
Cena dziś:
1890.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

konferencja rodo

Russell Bedford Akademia zaprasza na konferencję z zakresu rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie 18 maja 2018 roku.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia, zarówno pod względem prawnym jak i wymogów technicznych, które będzie musiała spełniać organizacja.

Wykłady poprowadzą:

 • Paweł Wróbel
 • Anna Kamińska - Pietnoczko
 • Maciej Jędrzejewski
 • Ewa Miszczyk-Wróbel
 • Emilia Pasławska
 • Ewa Buchowiecka
 • Jacek Podsiały

Partnerzy

Partner merytoryczny

cc logo infinite

Patroni medialni

kariera w finansach

Program

Dzień I

Część I – Rewolucja w ochronie danych osobowych – nowe wyzwania i sankcje 2018 (LSW)

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
 • Najważniejsze założenia RODO i ich realizacja
 • Surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
 • Obowiązki administratora danych

Część II – Organ nadzorczy (Emilia Pasławska)

 • Rola i zadania organu nadzorczego – założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Certyfikacja
 • Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Część III – Dane osobowe kandydata na pracownika, pracownika oraz konsumenta w aspekcie RODO (Anna Kamińska-Pietnoczko)

 • Prawa kandydatów na pracownika i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
 • Proces rekrutacyjny
 • Powierzanie przetwarzania danych zawiązanych z zatrudnieniem
 • Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych związanych z zatrudnieniem

Część IV – Funkcja Inspektora Danych Osobowych w świetle nowych przepisow o ochronie danych osobowych (Ewa Buchowieck, Ewa Miszczyk-Wróbel)

 • Kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych?
 • Kiedy powołanie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe?
 • Outsourcing funkcji inspektora

Dzień II

Część V – Ustawa o ochronie danych osobowych według Ministerstwa Cyfryzacji (LSW)

Część VI – Analizy ryzyka danych osobowych w świetle nadchodzących zmian – zarządzanie bezpieczeństwem nie tylko dla zespołu IT (Paweł Wróbel)

 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – etapy
 • Zagrożenia ich zapobieganie i przeciwdziałanie

Część VII – Bezpieczeństwo IT a wymogi RODO/GDPR (Jacek Podsiały)

 • Postrzeganie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Przykłady bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo a rzeczywistość
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Zagrożenia naturalne
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Sposoby pomiaru bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ICT
 • Największe zagrożenia
 • Bezpieczeństwo ICT a RODO (GDPR

Część VIII - Audyt zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych według wymogów RODO i ISO 27001 (Maciej Jędrzejewski)

 • Analiza rozmieszczenia sprzętu informatycznego
 • Przykłady zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe (w formie papierowej jak i elektronicznej)
 • Zbiory danych i sposób ich przetwarzania przez osoby dopuszczone upoważnieniami
 • Zasady nadawania/zmieniania/odbierania uprawnień do systemów informatycznych
 • Rodzaje audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego m.in. testy penetracyjne

Prowadzący

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i czasie pracy.

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Maciej Jędrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, specjalność: Elektronika i Teletransmisja oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Informacyjnego Akademii Obrony Narodowej. Zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych zajmuje się od 1995 roku. Były pracownik Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Od 2004 roku ekspert Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Twórca i wieloletni ekspert Spółki CryptoProtect. Prowadził liczne szkolenia techniczne z dziedziny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz prowadzi wykłady z kryptografii w ramach studiów podyplomowych ''Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT'' na Politechnice Warszawskiej.

Jacek Podsiały

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Związany z teorią optymalnego projektowania kształtu modeli matematycznych za pomocą metod komputerowych. Karierę zawodową ściśle połączył z informatyką, obecnie Dyrektor Działu Usług ICT. Jest ekspertem zarządzania projektami z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa. Na co dzień zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem inżynierów systemowych, dostarczając usługi IT dla kilkunastu tysięcy użytkowników na całym świecie. Brał udział w licznych projektach związanych z technologiami informacyjnymi. Odpowiada za bezpieczeństwo IT w jednej z największych spółek branży FMCG w Polsce. Jest współtwórcą pionierskiej aplikacji do digitalizacji dokumentów i optymalizacji procesów biznesowych. Ukończył studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w łączeniu wymagań biznesu z możliwościami technologii informacyjnych.

Ewa Miszczyk-Wróbel

Radca prawny - ekspert nieszablonowych rozwiązań w obsłudze przedsiębiorstw, autor koncepcji prawnych realizujących skomplikowane założenia biznesowe i restrukturyzacje organizacyjne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanej kancelarii radców prawnych specjalizującej się w obsłudze podmiotów zagranicznych, giełdowej spółce akcyjnej działającej w branży nowoczesnych technologii i IT, hurtowni farmaceutycznej i producencie wyrobów medycznych. Od 2010 roku zajmuje się stałą obsługą dużych realizacji budowanych oraz wsparciem agencji pracy działających na rynku krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prawie spółek (procesy transformacyjnej, M&A, likwidacje), prawie budowlanym oraz prawie pracy. Zajmuje się działalnością pro bono, wielokrotnie wspierała krakowską OIRP w organizowanych akcjach pomocy prawnej dla potrzebujących, a także nadzorowała dział prawa pracy w Stowarzyszeniu WIOSNA w Krakowie. W Russell Bedford zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych i opracowaniem indywidualnych rozwiązań biznesowych związanych z procesami transformacyjnymi

Ewa Buchowiecka

Radca prawny. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także w zakresie tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas swojej praktyki zawodowej publikowała opinie i artykuły na łamach branżowych pism i serwisów internetowych oraz współpracowała jako redaktor w wydawnictwie C.H. Beck. W Russell Bedford zajmuje się kompleksową obsługą prawną i procesową podmiotów gospodarczych, w tym również obsługą i doradztwem inwestycji budowlanych.

Emilia Pasławska

Radca prawny w Departamencie Prawnym Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie zdała z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trójmiejskich i warszawskich kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną osób fizycznych i prawnych. Posiada ponadto doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa cywilnego i gospodarczego.

0maciej kubiakMaciej Kubiak

Adwokat. Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej (IP), ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, w tym prawa mediów, prawa filmowego, prasowego, komputerowego i nowych technologii, a także prawa reklamy i konkurencji oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w złożonych sporach sądowych, związanych z ochroną własności intelektualnej oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysokobudżetowych koprodukcji międzynarodowych. Doradzał także wielu producentom telewizyjnym, wytwórniom muzycznym i wydawnictwom książkowym, organizatorom koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Konsultuje projekty reklamowe oraz przedsięwzięcia i strategie marketingowe, doradza także w przedsięwzięciach związanych z nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych (R&D), jak również w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. Jest rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie Technologii i Mediów (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA).

0maciej dudekMaciej Dudek

Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności o obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii (kontrakty IT, prawo telekomunikacyjne), a także w obszarze ochrony danych osobowych. Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na PAN oraz programu „LLM in International Commercial Law” organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz czołowej kancelarii zajmującej się doradztwem w zakresie nowych technologii.

Informacje organizacyjne

Strona konferencji: www.konferencjacenytransferowe.pl

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat
 • bilet na spektakl teatralny
 • Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford

1290 zł netto + VAT

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Dla uczestników

Dział Szkoleń Russell Bedford
e-mail: szkolenia@russellbedford.pl
tel: +48 22 276 61 84

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile