taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR

Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR

Rozpoczęcie: 13. luty 2018
Zakończenie: 13. luty 2018
Kod: 3907WR
Lokalizacja: Wrocław
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Cele i korzyści

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w przyszłym roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będą działy HR. Tym bardziej, że od maja 2018 roku za łamanie nowych przepisów wprowadzonych unijnym rozporządzeniem grożą, inaczej niż dotychczas, wysokie kary finansowe.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.

Prowadzący

r.pr. Katarzyna Ziółkowska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”).

Program

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
  • po co nam RODO? Cel i historia regulacji europejskiej
  • bezpośrednie stosowanie RODO: kto musi stosować nowe przepisy?
  • nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO. Czy zawiera przepisy istotne dla działu HR?
  • Grupa Robocza Art. 29: co w praktyce dają jej wytyczne? Jakie wskazówki wydano dla pracodawców?
 • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
  • co pracodawca może wiedzieć o załodze, czyli które informacje można legalnie pozyskać?
  • dane szczególnych kategorii: które informacje wrażliwe można i warto przechowywać?
  • na jakiej podstawie przetwarzamy dane pracowników?
  • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika i jak powinna brzmieć? Przykłady
  • rekrutujemy: legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy według RODO
  • rozstajemy się: jak długo można przechowywać dane pracowników?
  • monitorowanie załogi: środki i zasady kontroli wykonania pracy. Co można monitorować w zakładzie pracy, a co w terenie? Odcisk palca i GPS
  • komu i które dane pracowników można udostępnić: co można przekazać związkom zawodowym, komisji ZFŚŚ, członkom rodziny?
  • outsourcing danych kadrowych: nowe wymogi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kto za co odpowiada?
  • jak prawidłowo przekazać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej, a jak do państwa trzeciego?
  • nowe narzędzia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie
 • Jak przygotować dział HR na nadchodzące zmiany?
  • formalne wymogi RODO dla pracodawcy: najważniejszym zadaniem analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych
  • jak i o czym musimy informować pracowników: prawidłowa klauzula informacyjna jako jedno z głównych zadań działu HR. Praca na praktycznym przykładzie
  • niezbędna dokumentacja wewnętrzna z zakresu ochrony danych osobowych według RODO: rejestr czynności przetwarzania i zgłaszanie incydentów
  • wdrażanie systemu ochrony danych osobowych pracowników w zakresie projektowania i przetwarzania danych osobowych: wskazówki jak uniknąć błędów i jak je przygotować zgodnie z RODO
  • co zrobić w przypadku naruszenia danych zatrudnionych?
 • Stare / nowe instytucje i ich zadania
  • podstawowe pojęcia, czyli kto jest kim?
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO – nowe zadania i kompetencje
  • administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający - zadania i obowiązki
  • Inspektor Ochrony Danych zamiast ABI: kiedy jest niezbędny?
 • Nowość: surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
  • znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą?
  • owysokość i zasady nakładania kar

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile