taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Nadużycia i kontrole podatkowe

Nasz zespół udzieli Państwu wsparcia w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych na wszystkich etapach. Pomożemy Państwu również przygotować się do przyszłych kontroli, jak również w razie potrzeby będziemy reprezentować przed sądami administracyjnymi.

Służymy zarówno wsparciem merytorycznym, jak i pomagamy w bieżących kontaktach z właściwymi organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, dążąc do jak najkorzystniejszego dla Państwa rozstrzygnięcia.

Zespół tworzą w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni i biegli rewidenci, którzy specjalistyczną wiedzę z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego łączą z wieloletnią praktyką w zakresie postępowań podatkowych i znajomością obowiązujących procedur.

Usługi z zakresu wsparcia podczas kontroli, postępowań podatkowych oraz spraw sądowo-administracyjnych obejmują m.in.:

  • Kompleksowe przygotowanie podmiotu do kontroli podatkowej, postępowań podatkowych i kontrolnych prowadzonych przez UKS polegające na analizie bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych, przygotowaniu odpowiednich dokumentów do kontroli oraz m.in. weryfikacji podatkowej dokumentacji cen transferowych,
  • Asysta podczas kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych i kontrolnych prowadzonych przez UKS, w szczególności sporządzanie: odwołań od decyzji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu i innych pism niezbędnych w toku postępowań,
  • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przygotowywanie i popieranie przed sądem skarg na decyzje, zażaleń, skarg kasacyjnych do NSA.

Nasze marki

Nasze marki mobile