taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Raje podatkowe

Mianem „rajów podatkowych” bądź inaczej „jurysdykcji offshore” określane są państwa i autonomiczne podatkowo terytoria zależne, które w ogóle nie opodatkowują dochodów z zagranicznych źródeł bądź opodatkowują je na bardzo niskim poziomie. Do najczęściej wykorzystywanych jurysdykcji offshore należą Seszele, Kajmany, Bahama, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Vanuatu oraz Belize. Do kategorii tej można zaliczyć także inne państwa i terytoria, które warunkowo zwalniają z opodatkowania dochody z zagranicznych źródeł (np. Hongkong).

Brak opodatkowania bądź jedynie nominalne opodatkowanie nie wyczerpują katalogu korzyści jurysdykcji offshore, które, co do zasady, nie posiadają umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź posiadają je wyłącznie z „wybranymi” państwami (np. z Cyprem). Raje podatkowe nie są także stroną umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych i karnoskarbowych, co w połączeniu z szerokim wykorzystywaniem instytucji powiernictwa oraz struktur nominalnych, pozwala całkowicie anonimowo oraz w zgodzie z lokalnym ustawodawstwem prowadzić niemal każdy biznes. Do typowych cech oaz podatkowych należy także zaliczyć brak jakichkolwiek wymogów dotyczących księgowości, audytu, sprawozdawczości finansowej, raportowania oraz ewidencjonowania transakcji. Ponadto, spółki offshore mogą posiadać rachunki bankowe w dowolnym miejscu na świecie, zaś posiedzenia zarządu mogą odbywać się poza granicami państwa bądź terytorium siedziby spółki, także przy zastosowaniu środków łączności elektronicznej.

Odpowiednie wykorzystanie rajów podatkowych nie jest jednak zagadnieniem prostym ze względu na szereg ograniczeń wynikających z prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Do najważniejszych ograniczeń należy m.in. konieczność pobrania podatku u źródła w przypadku płatności za usługi wykonane przez podmiot z jurysdykcji o charakterze offshore, jak również obowiązki celne przy działalności handlowej. Z tego względu spółki w rajach podatkowych są w praktyce wykorzystywane w strukturach wielopoziomowych, obejmujących dwie lub więcej spółek (np. spółkę na Cyprze oraz na Seszelach). Nasi eksperci z Zespołu ds. międzynarodowego prawa podatkowego świadczą całe spectrum usług doradczych związanych z należytym wykorzystaniem spółek zlokalizowanych w oazach podatkowych. Nasze usługi w powyższym zakresie mają charakter kompleksowy, obejmując wszystkie etapy opracowania i wdrożenia efektywnych podatkowo struktur optymalizacyjnych.

Nasze marki

Nasze marki mobile