taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwestia prawidłowego grupowania transakcji dla potrzeb odniesienia ich wartości do progów dokumentacyjnych nie przestaje budzić wątpliwości podatników.

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w Ordynacji Podatkowej, który może być istotny dla podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych. Zmiany dotyczyć mają wprowadzenia nowej formy udzielania informacji przez organy podatkowe w postaci interpretacji indywidualnej wydawanej na wniosek grupowy.

Odpowiedzią na problemy podatników związane z dochowaniem należytej staranności ma być opracowana przez Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową w dokumencie „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. W ramach tego dokumentu wypracowano zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym, w celu oceny dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców.

Prawidłowy sposób ustalenia kwoty zrealizowanej transakcji z podmiotem powiązanym do limitu dla potrzeb cen transferowych cały czas budzi duże zainteresowanie. Od właściwego ustalenia i porównania tych wartości zależy powstanie obowiązku dokumentowania transakcji.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. braliśmy udział w pierwszym Forum Cen Transferowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów. Forum ma być jednym z narzędzi służącym do wymiany poglądów między podatnikami a administracją skarbową.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zostały opublikowane zaktualizowane profile krajowe w zakresie cen transferowych.

Created by Pressfoto - Freepik.com

W związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2018 r. nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 28 marca 2018 r. dotyczącej obowiązkowej aktualizacji dokumentacji podatkowych, warto przyjrzeć się tematyce transakcji realizowanych na przestrzeni wielu lat i zastanowić, jakie jest odpowiednie podejście do dokumentowania tego rodzaju transakcji.

Wprowadzenie nowych progów przepisami zmienionymi od 1 stycznia 2017 r. spowodowało sporo wątpliwości po stronie podatników. W przypadku zakładów zagranicznych sytuacja może być szczególnie kłopotliwa, ponieważ przepisy nie wskazują, w jaki sposób te progi stosować, w szczególności czy odnosić je do wyników całego podatnika, czy jedynie części przypisanej do zakładu.

Na stronach OECD pojawił się oficjalny komunikat w sprawie wejścia w życie procedowanej od pewnego czasu konwencji wielostronnej, która umożliwi dokonanie w sposób szeroki, jednorazowo, zmian regulacji wynikających z wielu dwustronnych umów międzynarodowych.

W dniu 15 marca opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Strona 1 z 7