taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Podatki międzynarodowe

Mając na uwadze dynamiczny rozwój i ekspansję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, postępujący proces globalizacji gospodarki oraz zwiększającą się liczbę spółek działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, specjaliści z Zespołu ds. międzynarodowego prawa podatkowego doradzają w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji transgranicznych oraz międzynarodowego planowania podatkowego.

Nasi eksperci pomagają polskim firmom uzyskać pozycję konkurencyjną na rynkach zagranicznych poprzez optymalizację obciążeń podatkowych oraz pomagają spółkom zagranicznym stworzyć optymalne podatkowo struktury działalności w Polsce.

Przykładowy zakres usług doradztwa z tego obszaru obejmuje:

  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji transgranicznych,

  • pomoc przy zakładaniu oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce,

  • doradztwo w zakresie cen transferowych,

  • tworzenie efektywnych podatkowo struktur inwestowania za granicą,

  • doradztwo przy wdrażaniu efektywnych podatkowo strategii i struktur (minimalizowanie opodatkowania dochodów biernych: dywidend, odsetek, należności licencyjnych),

  • analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nasze marki

Nasze marki mobile