taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w sprawach złożonych, wielowątkowych oraz w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Nasza specjalizacja obejmuje również prowadzenie spraw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz tzw. przestępstw "białych kołnierzyków".

Oferowane przez Russell Bedford usługi przeglądów przeprowadzane są celem identyfikacji ewentualnych istotnych ryzyk mających wpływ na powstanie dla Spółki dodatkowych obciążeń finansowych, podatkowych oraz dotyczących innych obszarów związanych z prowadzoniem biznesu. Zakres badania może ulec modyfikacji na życzenie klienta, tak aby sprostać wszelkim oczekiwaniom.

Celem due diligence jest wskazanie oraz dostarczenie potencjalnemu inwestorowi niezależnej oraz wiarygodnej informacji dotyczącej podmiotu objętego badaniem due diligence. Analiza podmiotu ma na celu wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń, tym samym due diligence umożliwia podjęcie racjonalnych i optymalnych decyzji z perspektywy przyszłej działalności oraz jest istotnym argumentem w negocjacjach w zakresie wyceny podmiotu objętego transakcją.

 

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania odgrywają kluczową rolę w procesie budowy struktur pozwalających skutecznie zminimalizować obcążenia podatkowe przy zastosowaniu zalet zagranicznych jurysdykcji.

Mianem „rajów podatkowych” bądź inaczej „jurysdykcji offshore” określane są państwa i autonomiczne podatkowo terytoria zależne, które w ogóle nie opodatkowują dochodów z zagranicznych źródeł bądź opodatkowują je na bardzo niskim poziomie. Do najczęściej wykorzystywanych jurysdykcji offshore należą Seszele, Kajmany, Bahama, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Vanuatu oraz Belize. Do kategorii tej można zaliczyć także inne państwa i terytoria, które warunkowo zwalniają z opodatkowania dochody z zagranicznych źródeł (np. Hongkong).

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, penetracja zagranicznych rynków przez polskich przedsiębiorców oraz transgraniczna działalności inwestorów z innych państw, a także postępujące procesy globalizacyjne sprawiają, że obciążenia fiskalne wynikające z danego modelu biznesowego z reguły nie są optymalne. Tymczasem odpowiednie ukształtowanie struktury prowadzonego biznesu pozwala na optymalizację obciążeń fiskalnych wynikających z ustawodawstw poszczególnych państw, na terenie których prowadzona jest działalność danej jednostki. Możliwe do wygenerowania w ten sposób oszczędności w przypadku polskich przedsiębiorstw sięgają niekiedy kilkunastu procent ekonomicznych kosztów prowadzonej działalności. Co więcej, wykorzystanie możliwości jakie daje międzynarodowa optymalizacja podatkowa pozwala dzięki poczynionym oszczędnościom na zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej względem innych przedsiębiorstw, tym samym nie pozostając bez wpływu na ostateczny sukces prowadzonego biznesu.

Ustawodawstwo podatkowe Republiki Cypru należy do najbardziej atrakcyjnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej. Szczególnie efektywne są struktury wykorzystujące spółki cypryjskie w zakresie zysków kapitałowych, działalności holdingów, optymalizacji podatkowej wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych oraz wszelkich transakcji dotyczących papierów wartościowych. Najniższy w Unii Europejskiej poziom opodatkowania przedsiębiorstw – 10% oraz zaledwie 18% stawka podatku VAT nie oddają całokształtu „oferty legislacyjnej” Cypru.

Polskie przepisy z zakresu podatku akcyzowego i należności celnych są bardzo skomplikowane i niejasne oraz wymagają szerokiej znajomości regulacji unijnych, a także kompleksowej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności dotyczącej branż, w których działają obsługiwane przez nas spółki.

Specjaliści z Zespołu ds. podatku od towarów i usług (VAT)oferują kompleksowe usługi doradcze z zakresu podatku VAT. Nasz Zespół to doświadczeni doradcy podatkowi oraz eksperci z zakresu podatków pośrednich, których praca oparta jest na gruntowej wiedzy oraz szerokiej znajomości praktyki orzeczniczej organów podatkowych i sądów.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój i ekspansję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, postępujący proces globalizacji gospodarki oraz zwiększającą się liczbę spółek działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, specjaliści z Zespołu ds. międzynarodowego prawa podatkowego doradzają w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji transgranicznych oraz międzynarodowego planowania podatkowego.

Zespół ds. podatku dochodowego od osób fizycznych świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS). Świadczymy usługi zarówno na rzecz pracodawców (jako płatników PIT), jak i pracowników (podatników PIT).

Usługi świadczone przez Zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obejmują przede wszystkim bieżące doradztwo podatkowe związane z prowadzoną przez spółki działalnością gospodarczą. Specjaliści ds. CIT doradzają zarówno małym i średnim przedsiębiorcom, jak i dużym, międzynarodowym korporacjom. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów z obszaru optymalizacji podatkowej i planowania podatkowego, których celem jest wskazanie najbardziej efektywnych podatkowo rozwiązań i struktur podatkowych.

Zespół ds. postępowań podatkowych udziela wsparcia w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych oraz postępowań podatkowych na wszystkich etapach toczących się postępowań, w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie cen transferowych, które dotyczą nie tylko zakresu dokumentacji ale również wprowadzają nowe zasady identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz nakładają na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Poniżej prezentujemy przegląd tych nowych zasad, z którego dowiecie się Państwo: