taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Doradztwo w Zakresie Fuzji i Przejęć

Transakcje z zakresu restrukturyzacji, sprzedaży lub nabywania przedsiębiorstw, które są realizowane przez Departament Audytu i Usług Poświadczających.

Współpracy z Departamentem Audytu wymagają transakcje związane np. z restrukturyzacją, sprzedażą lub nabywaniem przedsiębiorstw.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą doradczą z zakresu fuzji, przejęć, przekształceń oraz podatków.

Nasze doradztwo w tym zakresie dotyczy:

  • opracowywania obowiązujących przy połączeniach i podziałach zasad rachunkowości;
  • badania podziałów, przekształceń oraz bilansów;
  • doradztwa prowadzącego do wskazania płaszczyzn wymagających dodatkowej analizy związanej np. z podatkowymi skutkami transakcji, wyceną rzeczoznawcy;
  • doradztwa przy przygotowywaniu dokumentacji procesowej (np. memorandum informacyjne wraz ze wzorcem prognoz finansowych);
  • doradztwa dotyczącego rachunkowych skutków transakcji;

W zakresie Doradztwa dotyczącego Fuzji i Przejęć proponujemy między innymi:

  • Zarządzanie procesami restrukturyzacji w ramach grup kapitałowych w obszarach finansowo-rachunkowych (między innymi w procesach łączenia lub likwidacji jednostek)
  • Badania i przeglądy Due Diligence towarzyszące transakcjom typu Fuzji i Przejęć
  • (ang. Mergers & Acquisitions) oraz transkacjom pokrewnym
  • Sprawozdania likwidacyjne (na otwarcie i zamknięcie likwidacji)

Nasze marki

Nasze marki mobile