taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Raportowanie i sprawozdawczość finansowa

Doradztwo w zakresie Sprawozdawczości Finansowej kierujemy przede wszystkim do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych i grupowych pakietów konsolidacyjnych.

Doradztwo w zakresie Sprawozdawczości Finansowej kierujemy przede wszystkim do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych i grupowych pakietów konsolidacyjnych. Do skorzystania z usług zapraszamy także podmioty giełdowe oraz podmioty przygotowujące się do debiutu lub notowane na rynku New Connect.

W ramach obszaru Sprawozdawczości Finansowej, oferujemy fachową pomoc i wsparcie w przygotowaniu:

  • Sprawozdań finansowych (w tym dla jednostek przed pierwszym badaniem)
  • Grupowych pakietów sprawozdawczych i konsolidacyjnych
  • Raportów giełdowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych
  • Procesu konsolidacji oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Sprawozdań finansowych związanych z procesem likwidacji (tj. na otwarcie i zamknięcie likwidacji)

Uczestniczymy także w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, zapewniając w tym zakresie w szczególności:

  • Doradztwo w sporządzaniu memorandów informacyjnych dla spółek ubiegających się o notowanie na rynku New Connect
  • Przygotowanie części finansowych prospektów emisyjnych dla podmiotów giełdowych

Ponadto oferujemy:

  • Pomoc w przygotowaniu do zamknięcia okresów sprawozdawczych
  • Bieżące doradztwo finansowo – rachunkowe w rozliczeniu nietypowych transakcji

Nasze marki

Nasze marki mobile