taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania po stronie obywatela. Taka interwencja jest statystycznie mało prawdopodobna, jednak niektórzy mają na tyle dużo szczęścia, że RPO ingeruje w ich postępowanie i pomaga wygrać sprawę, pomimo niekorzystnych rozstrzygnięć na poprzednich jej etapach. Jeden z takich przypadków został opisany na stronie internetowej RPO.

Ujednolicenie zasad i ułatwienia dla drobnych producentów – to najważniejsze założenia planowanej reformy akcyzy od napojów alkoholowych na poziomie UE. Komisja Europejska chce ponadto ograniczyć ryzyko wykorzystywania alkoholu przemysłowego w celu produkcji trunków.

Wojna z mafią VAT-owską to slogan niezwykle popularny od jakiegoś czasu. Ktoś mało dociekliwy mógłby uznać, że chodzi o bardzo szkodliwą patologię, która występuje tylko w Polsce. Prawda jest nieco bardziej prozaiczna.

Czy dosłodzenie gotowego piwa cukrem lub miodem skutkuje większą akcyzą? Odpowiedź nie jest łatwa. W tej kwestii kontrowersje pojawiają się od dawna. Wydawało się, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE rozwieje wątpliwości i spowoduje znaczące oszczędności podatkowe dla branży piwowarskiej. Korzystne orzeczenie zostało wydane w idealnym momencie – piwa smakowe w lecie to dobry zarobek. Zła wiadomość dla branży jest taka, że Komisja Europejska może zmienić prawo i uczynić wyrok TSUE bezprzedmiotowym.

Rząd planuje ustanowić obowiązek elektronicznej rejestracji dla podmiotów wykorzystujących olej opałowy w celach grzewczych.

Ceny paliw mogą wzrosnąć od 1 stycznia 2019 r. Nie stanie się tak na skutek podwyżki akcyzy, ale w wyniku ustanowienia nowej daniny publicznej – opłaty emisyjnej.

Ministerstwo Finansów planuje znowelizować ustawę o podatku VAT, celem implementacji dyrektywy UE dotyczącej bonów towarowych.

wtorek, 22 maj 2018 13:12

Split payment jak miecz obosieczny

Jeśli wniosek rządu zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, to system podzielonej płatności w podatku VAT (split payment) stanie się obowiązkowy w niektórych branżach. Chodzi o te działy gospodarki, w których występuje wysokie ryzyko oszustwa związanego z podatkiem VAT, jak np. rynek finansów czy budowlany.

Rząd planuje ustanowić stawkę 0% akcyzy na gaz ziemny typu CNG oraz LNG przeznaczony do napędu silników. W założeniu ma to pomóc w walce ze smogiem.

Obniżona stawka VAT w wysokości 8% dotycząca usługi wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe itp. dotyczy także usług pomocniczych towarzyszących wydarzeniu, jeśli były z nim nierozerwalnie związane.

Strona 1 z 12

Nasze marki

Nasze marki mobile