Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych (spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) za niezapłacone zobowiązania podatkowe tej spółki jest jednym z przykładów odpowiedzialności za „nieswoje długi”. Mówiąc fachowo jest to odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe osób trzecich.

Środki trwałe stanowią specyficzny rodzaj aktywów należących do przedsiębiorstwa. Podstawowe cechy to charakter rzeczowy (w odróżnieniu od wartości niematerialnych i prawnych), przewidywany okres używania dłuższy niż rok oraz wykorzystanie w celach działalności gospodarczej.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania. Te słowa, użyte w kontekście decyzji o nałożeniu ceł importowych na stal i aluminium, spowodowały zapowiedź podjęcia odpowiednich kroków ze strony władz UE. Europejska komisarz handlu zagroziła objęciem restrykcjami wybranych amerykańskich produktów. Lista miałaby objąć pojedyncze artykuły spożywcze, a wśród nich… masło orzechowe.

czwartek, 08 marzec 2018 19:21

Ulgi podatkowe dla badań i rozwoju

Rząd zapowiada zmiany w prawie, które mają stanowić obiecującą zachętę inwestycyjną w kierunku badań i rozwoju. Innovation box to znaczące obniżenie podatku CIT dla przedsiębiorców, którzy opracują nową technologię lub patent. W założeniach podatek dochodowy „uprzywilejowany” ma kształtować się na poziomie 4%.

Kryptowaluty są tematem, który wszedł przebojem na światowe rynki finansowe. Niektórzy mogą być zdania, że nie jest to ciekawa opcja inwestycyjna, ale instrument jednoznacznie spekulacyjny. Ryzyko nie odstrasza jednak nabywców tych aktywów.

poniedziałek, 05 marzec 2018 21:40

Wzmożone kontrole w zakresie cen transferowych

Resort finansów zapowiada więcej kontroli w zakresie podatków dochodowych, w szczególności cen transferowych. Narzędzia stosowane przez kontrolerów mają być bardziej zaawansowane, a kontrolerzy specjalnie wyszkoleni.

Organy podatkowe stają się coraz bardziej restrykcyjne podczas kontroli. Przedmiotem weryfikacji ze strony fiskusa są nie tylko kwestie związane z prawidłowością rozliczania podatku VAT, lecz także – podatków dochodowych (CIT oraz PIT), cen transferowych, akcyzy, jak również podatki i opłaty lokalne (np. podatek od nieruchomości).

Informacje prezentowane w mediach mogą mieć ogromny wpływ na decyzję inwestycyjne i notowania giełdowe. Zwraca na to uwagę Komisja Nadzoru Finansowego.

Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych został podwyższony do 2 mln euro przychodu za poprzedni rok obrotowy. Poprzednio kwotą progową było 1,2 mln euro.

Zamówienie gotowych posiłków do siedziby przedsiębiorstwa na potrzeby zorganizowania np. konferencji z udziałem kontrahentów uprawnia do odliczenia podatku VAT – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ).

Strona 1 z 9

Nasze marki

Nasze marki mobile