taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Postępowanie cywilne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawnicy Kancelarii będą z najwyższym zaangażowaniem i uwzględnieniem Państwa interesów prowadzić postępowania sądowe we wszystkich sprawach spornych skierowanych przeciwko Państwa firmie, ale też w sprawach przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi, czy pracownikowi.

Pomożemy także w negocjacjach, podczas mediacji, a także na etapie postępowania egzekucyjnego.

Przygotujemy dla Państwa i będziemy prowadzili następujące postępowania:

  • postępowanie przesądowe związane z polubownym rozwiązaniem sporu (wezwania do zapłaty, wezwania do polubownego rozwiązania sporu, zawezwania do próby ugodowej)
  • negocjacje i mediacje (pomoc w ustaleniu stanowiska, możliwych rozwiązań, analizy korzyści i strat, uzgodnienie warunków ugód)
  • postępowanie przez sądami powszechnymi, oraz przed Sądem Najwyższym, a następnie postępowanie egzekucyjne (przygotowanie pozwów, wniosków, pism procesowych, reprezentowanie na rozprawach, wnoszenie środków zaskarżenia, składanie wniosków o wszczęcie egzekucji, o wyjawienie majątku, pomoc w odzyskiwaniu należności)

Nasze marki

Nasze marki mobile