taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Nieruchomości i prawo budowlane

W związku z doświadczeniem prawników Kancelarii w rozwiązaniu problemów prawnych, jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności firm z branż budowlanej i deweloperskiej, oferujemy także profesjonalną pomoc na wszystkich etapach związanych z procesem budowlanym począwszy od planu pozyskania środków na inwestycję, jej realizację i odpowiednie wykorzystanie.

Oferujemy pomoc w następujących obszarach:

 • negocjowanie umów kredytowych
 • pomoc w zawieraniu i wykonywaniu umów deweloperskich
 • due diligence nieruchomości
 • pomoc w przygotowaniu i negocjowaniu umów projektowych, z uwzględnieniem aspektów prawa autorskiego
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, oraz umów z podwykonawcami
 • pomoc w postępowaniu administracyjnym w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, nadzorem budowlanym, pozwoleniami zintegrowanymi, wydaniem decyzji środowiskowych
 • pomoc we wszystkich sprawach związanych z inwestycją po jej ukończeniu, w tym sposobem jej wykorzystywania oraz we wszystkich sprawach spornych związanych z inwestycją
 • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek na potrzeby transakcji
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmujących sprawy dotyczące zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
 • identyfikacja ryzyk związanych z realizacją transakcji
 • tworzenie i weryfikacja wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługi projektów deweloperskich
 • kompleksowa pomoc w toku przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia inwestycji

Pomagamy też w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym przez cudzoziemców, prowadzimy wnikliwe due diligence nieruchomości, pomagamy w konstruowaniu umów nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości.


 

Nasze marki

Nasze marki mobile