taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak też w zależności od Państwa potrzeby, oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy, które są istotne dla Państwa firmy.

Oferujemy pomoc prawną w następujących kwestiach:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (w tym pomoc w przygotowaniu i zredagowaniu odpowiedniej treści wypowiedzenia)
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniu sądowym
 • pomoc w przygotowaniu kontraktów menadżerskich, umów o współpracy
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedniego regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • doradztwo w zakresie następujących zagadnień: wynagrodzenia za pracę, czasu pracy i urlopów pracowniczych, w tym urlopów macierzyńskich i wychowawczych, przepisów BHP i innych
 • zgłoszenia rejestracyjne i aktualizacyjne w Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZUS
 • doradztwo dotyczące odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników oraz odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych
 • doradztwo przy tworzeniu dokumentacji prawno-pracowniczej
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz delegowania pracowników do pracy w innym państwie członkowskim

Nasze marki

Nasze marki mobile