taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Prawo własności intelektualnej

Świadczymy pełny zakres usług prawnych związanych z własnością intelektualną oraz zarządzaniem własnością intelektualną, a także w zakresie nowych technologii i ochrony danych osobowych.

W ramach świadczonych przez nas usług opiniujemy, weryfikujemy i przygotowujemy różnorodne umowy, m.in. umowy przeniesienia znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych czy też umowy licencyjne. Udzielamy porad prawnych z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.

W ramach świadczonych przez nas usług:

  • prowadzimy postępowania krajowe przed Urzędem Patentowym RP
  • prowadzimy spory w sprawach naruszeń praw wyłącznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • przygotowujemy umowy i kontrakty, m.in. przeniesienia znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, umowy licencyjne
  • doradzamy na każdym etapie postępowań związanych z własnością intelektualną
  • świadczymy usługi w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym usług audytu własności intelektualnej i wyceny praw własności intelektualnej
  • sporządzamy opinie prawne z zakresu własności intelektualnej, w tym w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw


 

Nasze marki

Nasze marki mobile