taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Postępowanie egzekucyjne i windykacja

Kancelaria zapewnia klientom kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności, zarówno w zakresie windykacji polubownej, sądowej, jak i komorniczej.

Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają nam na sprawne i skuteczne prowadzenie procesu zarządzania należnościami i procesu windykacji. Oferujemy pomoc prawną w następujących kwestiach:

  • windykacji długów osób fizycznych
  • stałej obsługi przedsiębiorstw
  • obrotu wierzytelnościami
  • doradztwa prawnego w zakresie możliwości dochodzenia spłaty należności
  • prowadzenia postępowania polubownego (w tym m.in. czynności negocjacyjne, wezwania do zapłaty)
  • prowadzenia postępowania sądowego (w tym m.in. przygotowanie dokumentacji, pozwu i pism procesowych, reprezentacja klienta przed sądami)
  • prowadzenia postępowania egzekucyjnego (w tym m.in. przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, reprezentacja w zakresie postępowania przeciwegzekucyjnego, nadzór nad czynnościami komornika)

Nasze marki

Nasze marki mobile