taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ubezpieczenia majątkowe

Kancelaria oferuje szeroki zakres kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych, obejmujące w szczególności:

  • doradztwo przedprocesowe
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń majątkowych
  • reprezentowanie ubezpieczających i ubezpieczonych w procesach cywilnych
  • doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych
  • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i karnych związanych z działalnością ubezpieczeniową
  • opiniowanie umów ubezpieczeniowych

Nasze marki

Nasze marki mobile