taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Giełda, finanse i bankowość

Kancelaria świadczy usługi prawne dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego prowadzących działalność w Polsce.

W zakresie usług prawnych obejmujących giełdę, finanse i bankowość, oferujemy w szczególności następujące usługi:

  • sporządzanie analiz prawnych i opinii prawnych dla instytucji finansowych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami regulacyjnymi
  • doradztwo w zakresie finansowań typu project finance, typu acquisition finance, finansowaniu nieruchomości
  • doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału przez Giełdę Papierów Wartościowych
  • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki celem dostosowania do wymogów spółek publicznych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
  • doradztwo prawne w zakresie planowanej emisji akcji
  • doradztwo prawne w zakresie wykorzystywania różnorodnych instrumentów finansowych, m.in. akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, akcji fantomowych
  • wsparcie dla spółek planujących debiut na giełdzie

Nasze marki

Nasze marki mobile