taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Umowy, regulaminy i kontrakty

Odpowiednie uregulowanie współpracy pomiędzy stronami umowy, pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i nadinterpretacji, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu umów związanych z profilem Państwa działalności. Uwzględniając uregulowania szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, a także autorskiego i podatkowego przygotujemy najlepsze rozwiązania dla Państwa biznesu. Oferujemy także pomoc w negocjowaniu umów i ich zmian. Nasi specjaliści w ramach współpracy z Państwem wypracują najlepsze, satysfakcjonujące rozwiązania odpowiednio zabezpieczając Państwa interesy.

Pomagamy w umowach joint venture, umowach związanych z dysponowaniem prawami autorskimi, licencjami, znakami towarowymi, umowach IT, umowach wdrożeniowych.

Oferta naszej kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi z zakresu tworzenia umów cywilnoprawnych raz interpretacji zapisów umów już istniejących. Nasza pomoc prawna obejmuje wszystkie aspekty i etapy zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • przygotowywanie projektów umów
  • negocjowanie treści umów
  • doradztwo na etapie wykonywania umów oraz przy rozwiązywaniu sporów z nich wynikających
  • identyfikację ryzyk prawnych i podatkowych związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz wyborem i zastosowaniem optymalnych rozwiązań prawnych zabezpieczających interesy Klientów
  • usługi prawne obejmujące sprawy sporne związane z wykonaniem umów zawartych drogą elektroniczną i poza lokalem przedsiębiorstwa

Nasze marki

Nasze marki mobile