taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Sprawy korporacyjne, zakładanie i likwidacja podmiotów

W ramach doradztwa korporacyjnego oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie zakładania spółek, ich oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń. Po rozpoczęciu działalności przez nową jednostkę, zapewniamy bieżącą obsługę z zakresu spraw korporacyjnych. Nasze bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego pozwala na asystowanie naszym klientom przy wyborze najkorzystniejszej formy dla planowanych przedsięwzięć lub też dostosowania dotychczasowej formy prowadzenia działalności do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego.

Zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów prawa handlowego, zarówno na etapie przedorganizacyjnym, jak i organizacyjnym (przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w tym pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności

  • reprezentację w postępowaniu rejestrowym, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zarejestrowania przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym

  • doradztwo w zakresie tworzenia struktur zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału

  • doradztwo z zakresie likwidacji spółek prawa handlowego i cywilnego, innych podmiotów instytucjonalnych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

  • reprezentowanie klientów w procesach negocjacyjnych

  • bieżącą obsługę prawną organów spółek – zgromadzeń wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i posiedzeń zarządów

  • opracowywanie, modyfikowanie i opiniowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy, statuty, regulaminy, akty założycielskiej, pełnomocnictwa, itp.)

  • przygotowywanie projektów umów handlowych w ramach bieżącego funkcjonowania spółki

  • przeprowadzanie badań due dilligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe

Nasze marki

Nasze marki mobile