taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Wykrywanie przestępstw i nadużyć gospodarczych

Świadczymy profesjonalne usługi polegające na wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom gospodarczym.

Powołaliśmy zespół ekspertów, który łączy szeroką wiedzę w obszarze finansów i prawa gospodarczego ze znajomością nowoczesnych metod wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym. Prowadzimy kompleksowe śledztwa w imieniu akcjonariuszy, zarządów, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron dotyczące nadużyć gospodarczych.

Służymy wsparciem i profesjonalnym doradztwem tam, gdzie doszło do poważnego złamania powszechnie obowiązujących reguł przyjętych przez uczestników wolnego rynku. Pomagamy spółkom, które są stroną sporu sądowego, doświadczyły korupcji, kradzieży aktywów, gdzie istnieje podejrzenie manipulacji księgowych i finansowych, nadużycia w przetargach, fałszowania danych finansowych, prania brudnych pieniędzy, czy naruszenia etyki w obrębie organizacji. Wdrażamy rozwiązania pozwalające na szybką identyfikację takich zdarzeń oraz redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości.

Świadczymy między innymi następujące usługi:

  • Prowadzenie śledztw i przeglądów w zakresie nadużyć gospodarczych;

  • Wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy”;

  • Prowadzenie dochodzeń związanych z niewypłacalnością;

  • Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów w zakresie zgodności procedur z obowiązującymi regulacjami;

  • Pozyskiwanie / odzyskiwanie danych elektronicznych i badanie elektronicznego materiału dowodowego;

  • Świadczenie usług wywiadowczych;

  • Analiza dowodów;

  • Tworzenie raportów i ekspertyz oraz innych analiz w celu wsparcia działań zapobieganiu nadużyciom gospodarczych;

  • Wsparcie w usprawnianiu procesów i systemów kontroli celem redukcji ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

Nasze marki

Nasze marki mobile